Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành của CyberPower

Đối với người mua ban đầu, Cyber Power Systems, Inc., (sau đây gọi là “CyberPower”) cam đoan và đảm bảo rằng các sản phẩm của CyberPower (“Sản phẩm”) sẽ không có lỗi về vật liệu và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường trong Thời hạn bảo hành, mà sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn này ("Bảo hành") được nêu dưới đây.

Thời Hạn Bảo Hành

Thời hạn bảo hành riêng đối với Sản phẩm, không bao gồm pin và phụ kiện, trừ khi có quy định khác của CyberPower hoặc khi người dùng mua bảo hành bổ sung, có thể tìm thấy trong thông số kỹ thuật sản phẩm của từng model trên trang web của CyberPower. Đối với các khu vực ở Bắc Mỹ, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thời hạn bảo hành. Vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương hoặc nhà phân phối của chúng tôi để biết thông tin bảo hành nếu không thể tìm thấy thời hạn bảo hành của model được yêu cầu.

“Thời hạn bảo hành” bắt đầu như sau:

(1 ) Nếu đăng ký sản phẩm: Thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu kể từ ngày đăng ký trực tuyến được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi mua.
(2) Nếu không đăng ký sản phẩm: Thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu từ ngày đăng ký mua sản phẩm ban đầu. Cần có bằng chứng chứng minh ngày mua ban đầu, chẳng hạn như hóa đơn hoặc biên lai.
(3) Nếu không thể cung cấp bằng chứng về ngày mua ban đầu, Thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu tính từ ngày sản xuất.

Bảo hành chấm dứt nếu người mua ban đầu bán hoặc chuyển nhượng Sản phẩm cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. CyberPower khuyên người dùng nên đăng ký sản phẩm trực tuyến vì quyền lợi riêng của mình. Để đăng ký sản phẩm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi https://www.cyberpower.com để biết thêm chi tiết.

Thời hạn Bảo hành đối với các phụ kiện được vận chuyển cùng với Sản phẩm là 90 ngày kể từ ngày mua ban đầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở cáp, sách hướng dẫn sử dụng, CD, v.v.

Thời hạn Bảo hành thay đổi từ địa điểm mua hàng và loại sản phẩm được mua. Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực trên trang web của chúng tôi https://www.cyberpower.com để nhận thông tin Bảo hành áp dụng cho khu vực của bạn.

Sửa Chữa hoặc Thay Thế trong Thời Hạn Bảo Hành

Trong thời hạn bảo hành, phải gửi yêu cầu sửa chữa cho CyberPower để bắt đầu quy trình Ủy quyền trả lại hàng hóa (RMA). Có thể tìm thấy thông tin liên hệ của CyberPower trong mục Hỗ trợ/Liên hệ với chúng tôi trên trang web của CyberPower. Ở một số khu vực, yêu cầu sửa chữa có thể được thực hiện thông qua nhà phân phối hoặc trung tâm sửa chữa được ủy quyền của CyberPower.

Sau khi nhận được Sản phẩm trả lại theo RMA, theo quyết định riêng của mình, CyberPower phải,:
(1) sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi hoặc
(2) thay thế Sản phẩm bị lỗi bằng Sản phẩm mới, đã được tân trang hoặc sửa mới lại mà không cần thông báo trước cho người mua ban đầu.

Thời hạn bảo hành mới áp dụng cho Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế là chín mươi (90) ngày kể từ ngày CyberPower gửi trả lại hàng háo hoặc phần còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu, tùy theo thời gian nào dài hơn.

Ngoại Lệ

Bảo hành không bao gồm bất kỳ khiếm khuyết hoặc thiệt hại do, bao gồm nhưng không giới hạn ở tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, sấm sét, hành vi phá hoại, thiên tai, bất cẩn, lạm dụng hoặc sử dụng sai hoặc do, bao gồm nhưng không giới hạn, vận chuyển, lưu trữ, cài đặt, ứng dụng, vận hành hoặc bảo trì không phù hợp với các khuyến nghị của CyberPower và thông lệ tiêu chuẩn ngành.

Bảo hành không bao gồm pin hệ thống, bộ pin và tất cả các sản phẩm và phụ kiện ngoại vi khác không do CyberPower cung cấp (bao gồm các cấu kiện và phần mềm) hoặc việc cài đặt, vận hành, bảo trì hoặc bảo dưỡng các phụ kiện đó.

Bảo hành không áp dụng đối với lỗi bị cáo buộc trong Sản phẩm không tồn tại hoặc lỗi do người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng sai, bất cẩn, cài đặt, kiểm tra, vận hành hoặc sử dụng Sản phẩm không đúng cách trái với các khuyến nghị hoặc thông số kỹ thuật của CyberPower.

Bảo hành không bao gồm việc bồi hoàn cho nhân công, rửa bằng điện, tiếp cận, gỡ bỏ, lắp đặt, quyền hành tạm thời hoặc bất kỳ chi phí nào khác, có thể phát sinh liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế dưới bất kỳ hình thức nào.

Bảo hành không bảo hành cho bất kỳ Sản phẩm nào nếu số sê-ri gắn trên Sản phẩm đã bị xóa, tẩy xóa, thay đổi, sửa đổi hoặc giả mạo.
Bảo hành không có hiệu lực nếu sản phẩm được lắp đặt và/hoặc sử dụng trong môi trường không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, hư hỏng do chất lỏng, điều kiện làm nóng/làm mát khắc nghiệt và/hoặc dao động nhiệt độ vượt quá giới hạn thiết kế, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc đèn halogen. Việc lắp đặt Sản phẩm trong môi trường không thích hợp sẽ dẫn đến mất hoàn toàn phạm vi Bảo hành.

Bảo hành chỉ có hiệu lực ở quốc gia nơi Sản phẩm được mua ban đầu, trừ khi có quy định khác. Nếu Sản phẩm được vận chuyển quốc tế, quốc gia mua hàng ban đầu là quốc gia nơi người mua đặt hàng.

Bảo Trì Ắc Quy

Tất cả pin do CyberPower cung cấp phải được sạc lại ngay sau khi xả. Pin bị cạn kiệt trong một khoảng thời gian nhất định có thể có nguy cơ bị hư hỏng vĩnh viễn. Pin sẽ được sạc lại ba (3) đến sáu (6) tháng một lần trong khi cất giữ trước khi sử dụng.

Hạn chế

Bảo hành là độc quyền và CyberPower không đưa ra bảo hành nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. CyberPower đặc biệt từ chối mọi bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo hành ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, những bảo hành này sẽ không được áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào. CyberPower sẽ không chịu trách nhiệm đối với hành vi sử dụng Sản phẩm cụ thể dưới bất kỳ hình thức nào.

Bảo hành sẽ cấu thành biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho tất cả người mua và người dùng Sản phẩm. Trong mọi trường hợp, CyberPower cũng như các cán bộ, giám đốc, chi nhánh hoặc nhân viên của CyberPower không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại, dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc do trừng phạt phát sinh từ bất kỳ Sản phẩm bị lỗi nào, vi phạm bảo hành có giới hạn này, vi phạm hợp đồng, sai lầm cá nhân ( bao gồm sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt) hoặc hành vi khác. Trong mọi trường hợp, CyberPower sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá giá mua đã thanh toán cho bất kỳ Sản phẩm nào bị phát hiện là có lỗi.

(Một số quốc gia hoặc khu vực không cho phép giới hạn hoặc loại trừ bảo hành ngụ ý, thiệt hại ngẫu nhiên và/hoặc thiệt hại do hậu quả, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng ở một số khu vực nhất định.

Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để đáp ứng thông lệ của chúng tôi là không ngừng phấn đấu để cải thiện các dịch vụ cung cấp.

Không có nhân viên bán hàng, nhân viên hoặc đại lý nào của CyberPower được phép bổ sung hoặc thay đổi chế độ bảo hành này.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK Hủy

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK

Yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn đã được gửi. Một email có hướng dẫn sẽ được gửi đến hộp thư của bạn. Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác

OK

Liên kết đã hết hạn.

OK

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Vui Lòng Kiểm Tra Các Trường Ở Trên:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm

OK

OK
  OK

  Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Sản phẩm này không có sẵn trong khu vực của bạn.

  Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.Mẫu liên hệ

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Đặt Mật Khẩu Mới