Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành của CyberPower

Đối với người mua ban đầu, CyberPower Systems, Inc., (trong văn bản này gọi là “CyberPower”) bảo đảm và cam kết rằng các sản phẩm của CyberPower (“Sản phẩm”) sẽ không có lỗi thiết kế, lắp ráp, vật liệu, sản xuất và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường trong suốt Thời hạn Bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo hành giới hạn (“Chính sách bảo hành”) quy định dưới đây.

Thời Hạn Bảo Hành

“Thời hạn bảo hành” được định nghĩa như sau:

(1) Trường hợp có đăng ký sản phẩm: Thời hạn Bảo hành sẽ bắt đầu tính từ ngày đăng ký trực tuyến trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi mua hàng.
(2) Trường hợp không đăng ký sản phẩm: Thời hạn Bảo hành sẽ bắt đầu tính từ ngày mua hàng ban đầu. Cần cung cấp chứng từ ghi rõ ngày mua hàng ban đầu, chẳng hạn như hóa đơn hoặc biên lai.

Nếu không cung cấp được chứng từ ghi rõ ngày mua hàng ban đầu, Thời hạn Bảo hành sẽ bắt đầu tính từ ngày sản xuất.

Thời hạn Bảo hành sẽ chấm dứt nếu người mua ban đầu bán hoặc chuyển giao Sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào cho người khác. CyberPower khuyến nghị nên đăng ký sản phẩm trực tuyến để đảm bảo quyền sử dụng riêng của bạn. Để đăng ký sản phẩm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi https://www.cyberpower.com để biết thêm chi tiết.

Thời hạn bảo hành là khác nhau tùy thuộc vào địa điểm mua và loại sản phẩm đã mua. Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực như hiển thị trên trang web của chúng tôi https://www.cyberpower.com để có được thông tin về Thời hạn Bảo hành áp dụng cho khu vực của bạn.

Phạm Vi Bảo Hành

Trong trường hợp Sản phẩm không tuân thủ điều kiện bảo hành nêu trên, CyberPower, bằng quyết định riêng của mình, sẽ:
(1) sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, linh kiện hoặc bộ phận bị lỗi cho người mua ban đầu, phí vận chuyển tiêu chuẩn từ CyberPower tới địa điểm của người mua ban đầu sẽ do CyberPower chi trả, hoặc
(2) hoàn trả cho người mua ban đầu giá mua Sản phẩm.

Sửa Chữa hoặc Thay Thế trong Thời Hạn Bảo Hành

Để đảm bảo dịch vụ nhanh hơn, CyberPower có thể, bằng quyết định của mình, thay thế Sản phẩm lỗi bằng Sản phẩm mới, sản phẩm được tân trang hoặc sửa chữa lại mà không cần thông báo trước. Thời hạn Bảo hành đối với Sản phẩm thay thế là chín mươi (90) ngày hoặc thời gian còn lại của chính sách Bảo hành gốc, tùy theo điều kiện nào dài hơn. Thời hạn Bảo hành của Sản phẩm được bảo dưỡng là thời gian còn lại của chính sách Bảo hành gốc.

Ngoại Lệ

Chính sách Bảo hành không áp dụng cho bất kỳ trường hợp lỗi hoặc thiệt hại nào gây ra do, bao gồm nhưng không giới hạn, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, sét, phá hoại, thiên tai, hành vi cẩu thả, lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách hoặc gây ra do, bao gồm nhưng không giới hạn, quá trình vận chuyển, lưu trữ, cài đặt, ứng dụng, vận hành hoặc bảo trì không phù hợp với các khuyến nghị của CyberPower và thực tiễn tiêu chuẩn ngành.

Chính sách Bảo hành không bao gồm pin hệ thống, cục pin và tất cả các sản phẩm và phụ kiện ngoại vi khác không phải do CyberPower cung cấp (bao gồm linh kiện và phần mềm) hoặc công cài đặt, vận hành, bảo trì hoặc bảo dưỡng các phụ kiện đó.

Chính sách Bảo hành không hoàn trả tiền công lao động, phí phun rửa áp lực, cấp quyền truy cập, loại bỏ quyền truy cập, lắp đặt, điện năng tạm thời hoặc bất kỳ chi phí nào khác có thể phát sinh liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách Bảo hành không áp dụng cho các phụ kiện đi kèm với Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn dây cáp, sách hướng dẫn sử dụng, CD.

Chính sách Bảo hành không áp dụng cho các Sản phẩm bị mất, xóa bỏ, sửa đổi, thay thế hoặc ngụy tạo số serial gắn trên Sản phẩm.

Chính sách Bảo hành sẽ bị mất giá trị và vô hiệu lực nếu sản phẩm được lắp đặt và/hoặc sử dụng trong các môi trường không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do chất lỏng, các điều kiện nóng/lạnh cực đoan và/hoặc sự dao động nhiệt vượt quá giới hạn thiết kế, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc đèn halogen. Việc lắp đặt Sản phẩm trong môi trường không phù hợp sẽ làm mất giá trị toàn bộ phạm vi Bảo hành.

Bảo hành chỉ có hiệu lực ở quốc gia nơi Sản phẩm được mua ban đầu, trừ khi có quy định khác. Nếu Sản phẩm được vận chuyển quốc tế, quốc gia mua hàng ban đầu là quốc gia nơi người mua yêu cầu vận chuyển hàng đến.

Bảo Trì Ắc Quy

Tất cả pin được cung cấp bởi CyberPower cần được sạc ngay sau khi xả. Pin ở trạng thái tháo xả trong một thời gian nhất định có thể có nguy cơ hư hỏng vĩnh viễn. Pin cần phải được sạc lại sau mỗi ba (3) đến sáu (6) tháng trong thời gian lưu trữ trước khi sử dụng.

Hạn chế

Chính sách Bảo hành là độc quyền và CyberPower không đưa ra bất kỳ tuyên bố bảo đảm nào khác. CyberPower đặc biệt từ chối tất cả các bảo đảm, dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, sẽ không được áp dụng trong mọi trường hợp. CyberPower sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ứng dụng cụ thể nào được thực hiện từ sản phẩm.

Chính sách Bảo hành sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và riêng biệt cho tất cả người mua và người dùng sản phẩm. Trong mọi trường hợp, CyberPower không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả gây ra do bất kỳ sản phẩm lỗi nào, hành vi vi phạm chính sách bảo hành giới hạn này, vi phạm hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất hoặc trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt) hoặc các trường hợp tương tự. Trong mọi trường hợp, CyberPower không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào vượt quá giá mua phải trả cho bất kỳ sản phẩm nào bị lỗi.

(Một số quốc gia hoặc khu vực không cho phép giới hạn hoặc loại trừ các điều kiện bảo hành ngụ ý, thiệt hại ngẫu nhiên và/hoặc thiệt hại do hậu quả, do đó, các giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không được áp dụng ở một số khu vực nhất định. CyberPower cấp các quyền lợi pháp lý cụ thể nêu trên và người mua ban đầu có thể có các quyền lợi khác nhau phụ thuộc vào từng khu vực pháp lý).

Thông số kỹ thuật có thể được sửa đổi mà không cần báo trước để đáp ứng thông lệ của chúng tôi trong việc không ngừng nỗ lực để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK Hủy

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK

Yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn đã được gửi. Một email có hướng dẫn sẽ được gửi đến hộp thư của bạn. Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác

OK

Liên kết đã hết hạn.

OK

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Vui Lòng Kiểm Tra Các Trường Ở Trên:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm

OK

OK
  OK

  Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Sản phẩm này không có sẵn trong khu vực của bạn.

  Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.Mẫu liên hệ

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Đặt Mật Khẩu Mới