PowerPanel Enterprise

GIÁM SÁT ĐIỆN TẬP TRUNG

Phần mềm quản lý năng lượng toàn diện nhất cho trung tâm dữ liệu

Bản Đồ Sàn Trực Quan

Phần mềm cung cấp một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh cho thấy mức tiêu thụ năng lượng, sử dụng không gian, vị trí của thiết bị và trạng thái của từng thiết bị với các màu khác nhau để người dùng dễ dàng phát hiện ra sự cố.

Sắp Xếp Không Gian Giá Đỡ Theo Cấu Hình Người Dùng

Phần mềm cho phép người dùng điều chỉnh tổng số đơn vị rack (RU) và di chuyển thiết bị ở phía trước hoặc phía sau giá đỡ. Người dùng cũng có thể chia một RU đơn thành 2-3 phần để đặt nhiều thiết bị nhỏ hơn.

Bảng Điều Khiển Tự Động

Phần mềm xây dựng trong các mẫu bảng điều khiển mặc định để hiển thị số liệu thống kê thời gian thực về tổng công suất, dữ liệu thiết bị, dữ liệu môi trường, năng lượng tiêu thụ và dấu chân CO2 trong các biểu đồ phân tích khác nhau.

Giám sát hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE)

Phần mềm cung cấp xu hướng PUE, PUE thời gian thực và xu hướng sử dụng cho tổng năng lượng để giúp tăng hiệu quả của trung tâm dữ liệu tổng thể.

Thiết Bị Tự Động Khám Phá

Phần mềm phát hiện ra các thiết bị SNMP trong phạm vi IP được chỉ định, vì vậy người dùng có thể thêm thiết bị vào hệ thống với những cú nhấp chuột đơn giản.

Báo cáo định kỳ

Phần mềm cung cấp các báo cáo tóm tắt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để phân tích mức tiêu thụ năng lượng, thống kê môi trường, chi phí năng lượng và PUE của mỗi bản đồ sàn.

DANH SÁCH
Allow user-defined account authorization type management
Battery Charge Monitoring
Battery Discharging Monitoring
Built-in Global Map
Bulk Firmware Update

Tìm nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền tại địa phương gần bạn để mua sản phẩm CyberPower.

Theo Loại Cửa Hàng :
Theo Khu Vực :
Tìm Kiếm
Hướng dẫn phần mềm

PowerPanel Enterprise v1.0.0.0_Initial Setup

PowerPanel Enterprise_ Threshold Setting

PowerPanel Enterprise_ Generate Dashboard

PowerPanel Enterprise

Công Ty :
Quốc Gia :
Công ty :
Street :
Zip Code :
Name :
Email :
Tên Mẫu :
Chấp Nhận Điều Khoản : Tôi đồng ý với Điều khoản và điều kiện | Privacy Policy
Xác Nhận

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Danh Sách So Sánh
1234 Cài Lại So Sánh Ngay
Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng
Thông Tin

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK HỦY
Thông Tin

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK
Thông Tin

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK
Thông Tin

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK
Thông Tin

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK
Thông Tin

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK
Thông Tin

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK
Thông Tin

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK
Thông Tin

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK
Thông Tin

Nếu tài khoản này tồn tại, thì chúng tôi đã gửi e-mail có liên kết để đặt lại mật khẩu cho bạn.

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn.

OK
Thông Tin

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK
Thông Tin

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK
Thông Tin

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK
Thông Tin

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK
Thông Tin

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Thông Tin

Thông Tin

Your message has been sent successfully.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm.

OK
Thông Tin

OK
Thông Tin

Thông Tin

Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Đặt Mật Khẩu Mới
Mật Khẩu Hiện Tại :
Mật Mã Mới :
Xác Nhận Mật Khẩu Mới :
Xác Nhận