Upon different services or products you purchase or select, you agree us to collect, process and utilize the information hereunder to provide you a better and personalized service.

We may revise or add the name of software, project, or function from time to time, and you are encouraged to check the information here regularly.

PowerPanel Enterprise

Dành cho mục đích xác minh giấy phép:

 • CPUID của máy chủ nơi cài đặt phần mềm.
 • Địa chỉ IP của máy chủ.

PowerPanel Personal và PowerPanel Business

Dành cho mục đích phân tích điện:

 • Thông tin phần cứng của UPS (số kiểu, phiên bản phần cứng, phiên bản firmware, số sê-ri, mã lỗi, ngày thay thế pin, ngày sản xuất, ngày cài đặt).
 • Tên UPS được xác định bởi người dùng.
 • Vùng nơi đặt UPS.
 • Thông tin điện của UPS (nguồn điện, tình trạng nguồn, dung lượng pin, thời gian chạy ước tính, điện áp, dòng điện, tải UPS, năng lượng, năng lượng, nhiệt độ hoạt động).

Dành cho mục đích theo dõi lỗi phần mềm:

 • Thông tin hệ điều hành của máy tính hoặc thiết bị di động.
 • Model phần cứng của thiết bị di động.

TERRA

For Power Site management purpose:

 • The Power Site Name defined by user.
 • The country of the Power Site.
 • The address where the Power Site is located.
 • The date when the Power Site is established.
 • The time zone of the Power Site.
 • The Feed-in Tariffs of the Power Site.
 • The latitude where the Power Site is located.
 • The longitude where the Power Site is located.
 • The logo which belong to Power Site.
 • The Power Capacity of the Power Site.

For power analysis purpose:

 • The hardware information of the Data Logger (vendor, model number, MAC, Key, Data Logger name, firmware version).
 • The hardware information of the PV Inverter (vendor, model code, model name, serial number, Inverter name).
 • The power information of the PV Inverter (daily energy, life energy, input/output voltage, input/output power, input/output current, output frequency, heat sink temperature, ambient temperature, string voltage, sting power, string current).

RCCARD100 và RWCCARD100

Dành cho mục đích phân tích điện:

 • Thông tin cơ bản của UPS (số kiểu, phiên bản phần cứng, phiên bản phần firmware, số sê-ri, mã lỗi, ngày thay thế pin, ngày sản xuất, ngày lắp đặt).
 • Tên UPS được xác định bởi người dùng.
 • Vùng nơi đặt UPS.
 • Thông tin điện của UPS (nguồn điện, tình trạng nguồn, dung lượng và trạng thái pin, thời gian chạy ước tính, điện áp, dòng điện, tần số, tải UPS, năng lượng, công suất, nhiệt độ vận hành).

Dành cho mục đích theo dõi lỗi Cloud Card:

 • Thông tin của Cloud Card (số kiểu, phiên bản phần cứng, phiên bản firmware, số sê-ri, mã lỗi, ngày sản xuất, ngày cài đặt, MAC, Địa chỉ IP).

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng
Thông Tin

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK HỦY
Thông Tin

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK
Thông Tin

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK
Thông Tin

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK
Thông Tin

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK
Thông Tin

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK
Thông Tin

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK
Thông Tin

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK
Thông Tin

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK
Thông Tin

Nếu tài khoản này tồn tại, thì chúng tôi đã gửi e-mail có liên kết để đặt lại mật khẩu cho bạn.

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn.

OK
Thông Tin

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK
Thông Tin

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK
Thông Tin

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK
Thông Tin

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK
Thông Tin

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Thông Tin

Thông Tin

Your message has been sent successfully.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Thông Tin

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm.

OK
Thông Tin

OK
Thông Tin

Thông Tin

Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

OK
Thông Tin

Your message send failed.

OK
Đặt Mật Khẩu Mới
Mật Khẩu Hiện Tại :
Mật Mã Mới :
Xác Nhận Mật Khẩu Mới :
Xác Nhận