Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối ngày 2024/3/20

CyberPower và chi nhánh của mình (“chúng tôi” hoặc “CyberPower”) tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính sách bảo mật này mô tả về thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, chúng tôi làm gì với thông tin đó và cách quý vị truy cập và cập nhật thông tin của bản thân. Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web, phần mềm hoặc ứng dụng của chúng tôi và Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các hình thức này. Khi quý vị xem xét chính sách bảo mật này, xin lưu ý rằng chính sách sẽ áp dụng cho tất cả các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ không có chính sách bảo mật riêng hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật này của chúng tôi.

Thông qua việc truy cập các trang web của chúng tôi, sử dụng phần mềm, ứng dụng hoặc mua dịch vụ hoặc sản phẩm, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của quý vị được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Thông tin đó có thể được lưu trữ và chia sẻ giữa các chi nhánh trên toàn thế giới của chúng tôi để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu không đồng ý với Chính sách bảo mật này, xin vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Nhằm cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, chúng tôi thu thập thông tin theo những cách sau:

1.1 Thông tin do quý vị cung cấp cho chúng tôi

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Quý vị sẽ cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, sản phẩm quý vị đã đăng ký và số sê-ri. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán và các sản phẩm quý vị đã đặt hàng nếu quý vị mua qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Nếu quý vị cần liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện khác (chẳng hạn như thông qua phương tiện truyền thông xã hội), chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin từ quý vị qua các nền tảng đó.

1.2 Thông tin chúng tôi thu thập tự động khi quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Khi quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Thông tin này bao gồm: máy tính hoặc hệ điều hành thiết bị của quý vị, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ, các trang ngày và giờ quý vị truy cập dịch vụ của chúng tôi, referral URL, cookie (“Chính sách cookie”), địa chỉ IP, thông tin địa lý, phần cứng, phần mềm, trình duyệt internet hoặc ứng dụng, trạng thái cập nhật các sản phẩm của chúng tôi, tên miền của trang web nơi quý vị truy cập, số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web và các trang đã xem.

Đối với một số dịch vụ giám sát điện năng, chúng tôi cũng sẽ tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc thiết bị của quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Thông tin dịch vụ giám sát điện năng thu thập.

Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào của quý vị, chẳng hạn như những thông tin về chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị

2.1 Đăng ký tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi

2.2 Dịch vụ khách hàng

 • Trả lời thắc mắc và hỗ trợ nhu cầu của quý vị.
 • Giao tiếp với quý vị.
 • Bàn giao sản phẩm.
 • RMA (Ủy quyền trả lại hàng hóa)

2.3 Hoạt động tiếp thị

 • Tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, các khóa đào tạo, sự kiện và những thay đổi, cải tiến hoặc khuyến mãi sắp tới của chúng tôi.
 • Thực hiện các cuộc khảo sát và dịch vụ khách hàng.
 • Gửi bản tin.
 • Thông báo những sự kiện sắp tới.

Quý vị có thể chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng liên kết “Hủy đăng ký” trong mỗi bản tin hoặc thông báo hoặc quý vị có thể quản lý các đăng ký thông qua tài khoản của mình (nếu đã tạo).

2.4 Device information and permissions

 • Camera: Get MAC address and Key when scanning device’s QR code.
 • Location: Get Wi-Fi SSID to check device’s Wi-Fi connection.

2.5 Trải nghiệm người dùng, phân tích và nâng cấp sản phẩm

 • Hiểu được mức độ phù hợp của khu vực địa lý của quý vị và các sản phẩm của chúng tôi.
 • Nâng cấp trang web, ứng dụng hoặc phần mềm của chúng tôi hoặc theo dõi và loại bỏ lỗi.
 • Phân tích tình trạng bất thường thông qua thông tin điện lực.
 • Cung cấp, phát triển, bảo vệ và cải tiến các dịch vụ hoặc sản phẩm, để phát triển những dịch vụ hoặc sản phẩm mới.
 • Cung cấp thông tin về điện và thông báo định kỳ cho quý vị về tình trạng bất thường thông qua GCM (Google Cloud Messaging), APNS (Apple Push Notification Service) hoặc SMS.
 • Nhằm mục tiêu cải thiện trải nghiệm người dùng, mục đích đào tạo nội bộ và tối ưu hóa chung xây dựng các tính năng giúp các dịch vụ khả dụng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi dễ sử dụng hơn.
 • Để cải thiện và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và nội dung trên trang web của chúng tôi.

2.6 An toàn và bảo mật

 • Thực thi tính an toàn và bảo mật trong và ngoài các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.
 • Nâng cấp phần mềm hoặc ứng dụng.

2.7 Lợi ích hợp pháp

 • Thông báo các điều khoản và thay đổi chính sách.
 • Xử lý hoặc giải quyết các tranh chấp pháp lý để điều tra và tuân thủ quy định hoặc để thực thi các điều khoản sử dụng trong các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của quý vị trước khi sử dụng thông tin cho mục đích khác với mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trên máy chủ của chúng tôi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý vị trên một máy chủ đặt bên ngoài quốc gia nơi quý vị sinh sống. Thông tin của quý vị sẽ được bảo vệ thích hợp bằng mã hóa hoặc bút danh.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

3.1 Cho lý do xử lý hoặc tuân thủ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các chi nhánh của chúng tôi bao gồm nhân viên của công ty, đại lý đáng tin cậy, đại diện, nhà cung cấp, tổ chức, nhà tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người cần truy cập thông tin của quý vị để thực hiện các mục đích trên hoặc làm việc thay mặt cho chúng tôi và điều tra nội bộ (kiểm toán / tuân thủ). Đối với một giao dịch kinh doanh (chẳng hạn như sáp nhập hoặc bán tài sản), chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của quý vị.

Tất cả các bên thứ ba trên sẽ có nghĩa vụ giữ gìn tính bảo mật và bí mật thông tin của quý vị, và chỉ xử lý thông tin của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.

3.2 Cho lý do pháp lý

Chúng tôi có thể, theo luật pháp, quy định, pháp lệnh, giấy phép, thỏa thuận hoạt động hoặc quy trình pháp lý hiện hành, tiết lộ thông tin của quý vị để bảo vệ bản thân trước trách nhiệm cơ quan chức năng, để điều tra gian lận hoặc hành vi sai trái khác hoặc theo yêu cầu hoặc cần thiết khác để tuân thủ luật hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể, theo luật pháp hiện hành, tiết lộ thông tin của quý vị để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Trong các tình huống được mô tả ở trên, người nhận thông tin của quý vị có thể ở một khu vực pháp lý có thể có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác với luật pháp tại khu vực pháp lý của quý vị.

4. TÍNH MINH BẠCH VÀ CHỌN LỰA

Chúng tôi khuyến khích quý vị cung cấp thông tin của bạn chính xác và cập nhật đầy đủ.

Mọi người có những mối quan tâm khác nhau về quyền riêng tư. Chúng tôi giữ lại thông tin của quý vị trong khi tài khoản của bạn vẫn hoạt động. Quý vị có thể quản lý tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của chính mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu muốn xóa tài khoản của mình. Xin lưu ý rằng nếu quý vị xóa tài khoản của mình hoặc chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, yêu cầu hoặc nhu cầu của quý vị sẽ không được đáp ứng kịp thời.

5. ÁP DỤNG

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi cung cấp, ngoại trừ các dịch vụ hoặc sản phẩm do người khác cung cấp. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà quý vị truy cập thông qua các liên kết từ các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Nếu quý vị cung cấp thông tin của mình cho bất kỳ nhà cung cấp nào trong số đó, dữ liệu của quý vị sẽ chịu chi phối bởi các tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật của các công ty thuộc nhóm khác của chúng tôi ở Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và Pháp sẽ được áp dụng khi quý vị sử dụng các trang web của họ.

6. THAY ĐỔI

Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể được thay đổi theo từng thời điểm. Chúng tôi có thể gửi cho quý vị chính sách mới nhất qua email hoặc bản tin. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị thường xuyên kiểm tra chính sách cập nhật của chúng tôi trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

7. CHÍNH SÁCH VỀ COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho quý vị dịch vụ được cá nhân hóa và đáp ứng tốt hơn. Thông qua việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chính sách Cookies .

Trình duyệt web của bạn không còn được hỗ trợ.

Vui lòng nâng cấp lên trình duyệt hiện đại, để được trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho các hiển thị tốt nhất của trang web.

Đóng Cửa Sổ Này

Bằng cách đóng trang này, bạn xác nhận rằng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi có thể bị giảm.

Tìm số sê-ri sản phẩm CyberPower của bạn

Các sản phẩm CyberPower đều có một số serial duy nhất (S/N) và chúng chỉ có thể có 12 hoặc 16 chữ số.

Vị trí của nhãn số serial có thể khác nhau tùy theo các sản phẩm khác nhau, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở mặt sau hoặc mặt dưới của hầu hết các sản phẩm.

Đóng

Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi dòng sản phẩm? Các hạng mục đã chọn sẽ bị hủy.

OK Hủy

Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép của danh sách so sánh.

OK

Việc so sánh phải dựa trên cùng một dòng sản phẩm

OK
Thông Tin

Một số sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách so sánh của bạn. Bạn có muốn khởi động lại hoặc tiếp tục?

Khởi Động Lại Tiếp Tục
Thông Tin

Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này? Các hạng mục đã chọn sẽ bị xóa.

Restart Stay on this page
Thông Tin

Trang này không có sẵn cho khu vực của bạn.

OK

Vui lòng điền chính xác tất cả các thông tin bắt buộc.

OK

Cảm ơn bạn đã đăng ký với chúng tôi. Email với liên kết để kích hoạt tài khoản đã được gửi cho bạn.

OK
Thông Tin

Tại khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

OK
Thông Tin

Liên kết đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực.

OK

Xin lỗi, chúng tôi không thể xác thực bạn. Vui lòng thử lại.

OK

Hồ sơ của bạn đã được cập nhật thành công.

OK
Thông Tin

Hiện tại không có hồ sơ đăng ký sản phẩm.

OK

Sản phẩm của bạn đã được đăng ký thành công.

OK

Số sê-ri này không dành cho một sản phẩm đủ điều kiện. Vui lòng kiểm tra xem số sê-ri có giống với số trên hộp sản phẩm của bạn hay không.

OK

Yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn đã được gửi. Một email có hướng dẫn sẽ được gửi đến hộp thư của bạn. Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác

OK

Liên kết đã hết hạn.

OK

Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Vui lòng sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập.

OK

Mật khẩu hiện tại của bạn không được xác thực.

OK

Vui lòng chọn Loại cửa hàng.

OK

Vui Lòng Chọn Quốc Gia

OK

Vui lòng gõ từ khóa

OK
Thông Tin

Sản phẩm này không bán tại khu vực này, vui lòng kiểm tra với đại lý địa phương để biết chi tiết.

OK

Số Sê-ri được nhân bản

OK
Thông Tin

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Thông Tin

OK

Thông Tin

Vui lòng đăng nhập để đăng ký sản phẩm của bạn.

Tiếp Tục
Thông Tin

Vui lòng chọn một dòng sản phẩm.

OK
Vui Lòng Kiểm Tra Các Trường Ở Trên:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Vui lòng gõ tên mẫu sản phẩm

OK

OK
  OK

  Tin nhắn của bạn đã được gởi đi thành công.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Sản phẩm này không có sẵn trong khu vực của bạn.

  Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.Mẫu liên hệ

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Sản phẩm này không có sẵn trong khu vực của bạn.

  Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.|Mẫu liên hệ

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Đặt Mật Khẩu Mới