Warunki Gwarancji CyberPower

Pierwotnemu nabywcy Cyber Power Systems, Inc. (dalej „CyberPower”) gwarantuje i oświadcza, że produkty CyberPower („Produkt”) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, co będzie podlegać warunkom niniejszej ograniczonej gwarancji („Gwarancja”) określonym poniżej.

Okres gwarancyjny

Indywidualny okres gwarancji na Produkt, z wyłączeniem baterii i akcesoriów, chyba że CyberPower wyraźnie określił inaczej lub w ramach zakupu dodatkowej gwarancji, można znaleźć w specyfikacji produktu każdego modelu na stronie internetowej CyberPower. W przypadku regionów Ameryki Północnej użytkownicy mogą zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą okresu gwarancji. Jeśli nie można znaleźć okresu gwarancji wymaganego modelu, prosimy o kontakt z naszym lokalnym biurem lub dystrybutorami.

„Okres gwarancji” rozpoczyna się w następujący sposób:

(1 )Z rejestracją produktu: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty rejestracji online, której dokonano w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu.
(2) Bez rejestracji produktu: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty pierwotnego zakup. Wymagany jest dowód potwierdzający datę zakupu, taki jak faktura lub paragon.
(3) Jeśli nie można przedstawić dowodu potwierdzającego datę zakupu, okres gwarancji rozpoczyna się od daty produkcji.

Gwarancja wygasa, jeśli pierwotny nabywca sprzeda lub w inny sposób przekaże Produkt innej osobie. CyberPower zaleca samodzielną rejestrację produktu online. Aby zarejestrować produkt, odwiedź naszą stronę internetową https://www.cyberpower.com, aby uzyskać więcej informacji.

Gwarancja na akcesoria dostarczone z Produktem wynosi 90 dni od pierwotnego zakupu, w tym między innymi na kabel, instrukcję obsługi, płytę CD itp.

Długość gwarancji waha się od miejsca zakupu i rodzaju zakupionego produktu. Wybierz kraj lub region widoczny na naszej stronie internetowej https://www.cyberpower.com, aby uzyskać informacje o gwarancji dotyczące Twojego regionu.

Naprawa lub wymiana podczas okresu gwarancyjnego

W okresie gwarancyjnym zgłoszenie naprawy należy zgłosić do CyberPower w celu zainicjowania procesu autoryzacji reklamacji (RMA). Informacje kontaktowe CyberPower można znaleźć w sekcji Wsparcie/Kontakt na stronie internetowej CyberPower. W niektórych regionach żądanie naprawy może zostać złożone za pośrednictwem dystrybutorów lub autoryzowanych centrów napraw CyberPower.

Po otrzymaniu RMA zwróconego Produktu, CyberPower według własnego uznania:
(1) naprawi lub wymieni wadliwe części albo
(2) wymieni wadliwy Produkt z nowym, odnowionym lub regenerowanym Produktem bez uprzedniego powiadomienia pierwotnego nabywcy.

Nowy okres gwarancji zastosowany do naprawionego lub wymienionego Produktu wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od daty odesłania przez CyberPower lub pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje żadnych wad ani uszkodzeń powstałych w wyniku, między innymi, wypadku, pożaru, powodzi, wyładowania atmosferycznego, wandalizmu, działania siły wyższej, zaniedbania, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania lub w wyniku, między innymi, transportu, przechowywania , instalacji, aplikacji, obsługi lub konserwacji niezgodnej z zaleceniami CyberPower i standardowymi praktykami branżowymi.

Gwarancja nie obejmuje baterii systemowych, baterii ani wszystkich innych produktów peryferyjnych i akcesoriów niedostarczonych przez CyberPower (w tym komponenty i oprogramowanie) lub instalację, obsługę, konserwację lub serwis takich akcesoriów.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli rzekoma wada Produktu nie istnieje lub została spowodowana przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią wskutek niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwej instalacji, testowania, obsługi lub użytkowania Produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub specyfikacjami CyberPower.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów robocizny, mycia pod ciśnieniem, uzyskania dostępu, usunięcia, instalacji, tymczasowego zasilania ani żadnych innych wydatków, które mogą zostać poniesione w związku z naprawą lub wymianą w jakikolwiek sposób.

Gwarancja nie obejmuje żadnego Produktu, jeśli numer seryjny umieszczony na Produkcie został usunięty, zatarty, zmieniony lub naruszony.
Gwarancja jest nieważna, jeśli produkt jest instalowany i/lub używany w nieodpowiednim środowisku, w tym między innymi w przypadku uszkodzenia przez ciecz, ekstremalnych warunków ogrzewania/chłodzenia i/lub wahań temperatury przekraczających ograniczenie projektowe, bezpośrednie światło słoneczne lub ekspozycję na światło halogenowe. Instalacja Produktu w nieodpowiednim środowisku doprowadzi do całkowitej utraty gwarancji.

Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym Produkt został pierwotnie zakupiony, chyba że określono inaczej. Jeśli Produkt jest wysyłany za granicę, krajem pierwotnego zakupu jest kraj, w którym kupujący złożył zamówienie

Konserwacja baterii

Wszystkie akumulatory dostarczane przez CyberPower należy ładować natychmiast po rozładowaniu. Akumulatory pozostawione rozładowane przez określony czas mogą być narażone na niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia. Baterie należy ładować co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy podczas przechowywania przed użyciem.

Ograniczenia

Gwarancja jest wyłączna i CyberPower nie udziela żadnych innych gwarancji. CyberPower w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, które nie mają zastosowania w żadnych okolicznościach. CyberPower nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne zastosowanie Produktu.

Gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zadośćuczynienie dla wszystkich nabywców i użytkowników Produktu. W żadnym wypadku ani firma CyberPower, ani jej dyrektorzy, dyrektorzy, podmioty stowarzyszone ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub karne z powodu wadliwego Produktu, naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji, naruszenia umowy, czynu niedozwolonego ( w tym zaniedbania lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) lub w inny sposób. W żadnym wypadku CyberPower nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek kwotę przekraczającą cenę zakupu produktu, który okazał się wadliwy.

(Niektóre kraje lub regiony nie zezwalają na ograniczenia lub wyłączenia dorozumianych gwarancji, szkód przypadkowych i/lub szkód wtórnych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w niektórych regionach. ).

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z naszą praktyką ciągłego dążenia do udoskonalania oferowanych usług.

Żaden sprzedawca, pracownik ani agent CyberPower nie jest upoważniony do rozszerzania lub zmieniania niniejszej gwarancji.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na nowoczesną, w pełni obsługiwaną przeglądarkę, aby zapewnić jak najlepsze działanie serwisu.

Zamknij to okno

Zamknięcie tego okna potwierdza, że ​​Twoje doświadczenia w naszej witrynie mogą ulec pogorszeniu.

Odszukaj numer seryjny swoich produktów CyberPower

Każdy produkt CyberPower ma unikalny numer seryjny (S/N) i może mieć tylko 12 lub 16 cyfr.

Lokalizacja etykiety z numerem seryjnym może się różnić w zależności od różnych produktów, ale można ją znaleźć z tyłu lub na spodzie większości produktów.

Zamknij

Informacje

Czy na pewno chcesz zmienić linię produktów? Wybrane pozycje zostaną anulowane.

OK Anuluj

Maksymalna liczba produktów do porównania została przekroczona.

OK

Porównanie powinno obejmować tę samą linię produktów.

OK
Informacje

Niektóre produkty zostały dodane do zestawienia porównawczego. Czy chcesz restartować czy kontynuować?

Restart Kontynuuj
Informacje

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę? Wybrane pozycje zostaną usunięte.

Restart Stay on this page
Informacje

Ta strona nie jest dostępna w Twoim regionie.

OK

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.

OK

Dziękujemy za rejestrację u nas. Wysłano do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub skontaktuj się z nami.

OK
Informacje

Twoje konto zostało pomyślnie aktywowane.

OK
Informacje

Link wygasł lub stracił ważność.

OK

Przepraszamy, uwierzytelnienie nie udało się. Spróbuj ponownie.

OK

Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.

OK
Informacje

Obecnie nie ma żadnych informacji o rejestracji produktów.

OK

Twój produkt został pomyślnie zarejestrowany.

OK

Ten numer seryjny nie dotyczy zakwalifikowanego produktu. Prosimy sprawdzić, czy numer seryjny jest taki sam, jak na opakowaniu.

OK

Twoja prośba o zresetowanie hasła została przesłana. E-mail z instrukcjami zostanie wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie otrzymałeś, sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami.

OK

Link wygasł.

OK

Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane. Prosimy użyć hasła w celu zalogowania się.

OK

Twoje obecne hasło nie jest uwierzytelnione.

OK

Prosimy wybrać rodzaj sklepu.

OK

Prosimy wybrać kraj.

OK

Prosimy wprowadzić słowo kluczowe.

OK
Informacje

Ten produkt nie jest dostępny w tym regionie, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

OK

Numer seryjny jest już zarejestrowany.

OK
Informacje

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacje

OK

Informacje

Proszę się zalogować aby zarejestrować produkt

Kontynuuj
Informacje

Proszę wybrać linię produktów.

OK
Sprawdź powyższe pola:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Proszę podać model urządzenia

OK

OK
  OK

  Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Formularz kontaktowy

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.|Formularz kontaktowy

  Ustaw nowe hasło