Ograniczona gwarancja dożywotnia

Prosimy dokładnie zapoznać się z następującymi warunkami przed użyciem produktów firmy CyberPower Systems, Inc. (dalej zwanej „CyberPower“). Używając produktów CyberPower (dalej zwanych „Produktem“), Nabywca wyraża zgodę na przyjęcie zobowiązań i stanie się stroną warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji (dalej zwanej „Gwarancją“) udzielanej przez CyberPower. Jeśli Nabywca nie wyraża zgody na warunki niniejszej Gwarancji, powinien zwrócić produkt przed jego użyciem, w którym to przypadku otrzyma on pełny zwrot kosztów .

Pierwotnemu nabywcy CyberPower gwarantuje i oświadcza, że Produkt jest wolny od wad montażowych, materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania podczas Ograniczonej długości życia produktu (jak określono poniżej), co będzie przedmiotem warunków niniejszej Gwarancji, o których mowa poniżej.

Ograniczona długość życia Produktu

„Ograniczona długość życia produktu“ odnosi się do uzasadnionego okresu życia produktu, ponieważ z czasem produkt zużyje się i zestarzeje, materiały i komponenty stracą przydatność lub aktualność z powodu ograniczeń obecnej technologii. W związku z tym okres gwarancji Produktu oznacza okres życia Produktu określony przez CyberPower przy uwzględnieniu pracy w normalnych warunkach i przy normalnym użytkowaniu. Biorąc pod uwagę te czynniki, niniejszym określamy, że uzasadniony okres gwarancji Produktu wynosi dwa (2) lata od daty zakupu.

Prosimy zauważyć, że jeżeli Produkt posiada wbudowane ładowarki USB, port ładowarki USB nie podlega takiej ograniczonej dożywotniej gwarancji lub gwarancji podłączonego sprzętu, natomiast jest objęty 1-roczną gwarancją zgodną z ogólnymi warunkami gwarancji.

W przypadku braku dowodu potwierdzającego pierwotną datę zakupu np. faktury niniejsza Gwarancja liczona jest od daty produkcji.

Niniejsza Gwarancja zostanie automatycznie zakończona, gdy prawo własności Produktu zostanie przekazane przez pierwotnego nabywcę osobie trzeciej.

Zakres gwarancji

Jeżeli Produkt zostanie uznany za wadliwy przez personel autoryzowanego Centrum Naprawy lub sklepu CyberPower w trakcie okresu gwarancyjnego, CyberPower, zgodnie z własnym uznaniem, naprawi lub wymieni Produkt, używając nowych lub odnowionych części albo odnowionych porównywalnych produktów lub części. Produkty i części wymienione na podstawie niniejszej Gwarancji staną się własnością CyberPower i nie zostaną zwrócone.

Zgodnie z Gwarancją obejmującą podłączony sprzęt niniejsza Gwarancja może obejmować utratę lub uszkodzenie sprzętu bezpośrednio podłączonego do Produktu, jeżeli Produkt nie zabezpieczy takiego sprzętu zgodnie z instrukcją użytkownika lub gwarancją wymienioną przy Produkcie.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek wad lub uszkodzeń powstałych na skutek m.in. wypadku, pożaru, powodzi, wyładowania atmosferycznego, aktu wandalizmu, siły wyższej, zaniedbania, nadużycia lub nieprawidłowego użycia, uszkodzenia fizycznego, nieprawidłowej instalacji lub podłączenia, zmian wprowadzonych w produkcie lub na skutek m.in. transportowania, przechowywania, instalacji, stosowania, używania lub konserwacji niezgodnie z zaleceniami CyberPower, PRZESTROGĄ zamieszczoną w instrukcji obsługi, jakimikolwiek instrukcjami i standardowo uznanymi praktykami branżowymi.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnego oprogramowania wymagającego wymiany, które zostało uszkodzone z powodu awarii Produktu, lub jakichkolwiek danych, które zostały utracone w wyniku nieodzyskania danych lub zapisów lub reinstalacji oprogramowania.

CYBERPOWER NIE UDZIELA ŻADNYCH INNCYH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, BĄDŹ USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE Z MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA SĄ OGRANICZONE DO OKRESU NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU CYBERPOWER NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE SZKODY UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, STRATĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ DOCHODÓW, DANYCH LUB UŻYTECZNOŚCI, NIEZALEŻNIE CZY W RAMACH POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY CZY O CZYN ZABRONIONY, CZY W OPARCIU O GWARANCJĘ, POWSTAŁYCH W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM PRODUKTU LUB JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO PRZEZ CYBERPOWER, KTÓRE JEST DOŁĄCZONE DO PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA CYBERPOWER ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W PRZYPADKU NARUSZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI CYBERPOWER ZGODNIE Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM, KLIENT WYRAŻA ZGODĘ, ŻE NAPRAWA LUB WYMIANA, W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI, NA PODSTAWIE OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE USŁUG GWARANCYJNYCH BĘDZIE JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM.

Ograniczenia

Produkt musi być podłączony do prawidłowo okablowanych i uziemionych gniazdek (co obejmuje również zgodność z przepisami elektrycznymi i bezpieczeństwa najbardziej aktualnych obowiązujących kodeksów elektrycznych). Nie należy używać żadnego adaptera lub konektora.

Produkt musi być bezpośrednio podpięty do źródła zasilania, a sprzęt musi być bezpośrednio podłączony do Produktu, a nie w sposób szeregowy łańcuchem „daisy chain“ za pomocą przedłużaczy lub innego Produktu, lub urządzenia podobnego do Produktu, układu przeciwprzepięciowego lub rozgałęziacza. Każda taka instalacja automatycznie unieważnia Gwarancję.

Produkt i podłączony do niego sprzęt muszę być prawidłowo używane w odpowiednim i dopasowanym środowisku i zgodnie z wszelkimi licencjami, instrukcjami obsługi i ostrzeżeniami.

Produkt musi być zawsze używany zgodnie ze swoim ograniczeniem mocy wyrażonym w VA.

(Niektóre kraje lub regiony nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia dorozumianej gwarancji, odszkodowania z tytułu strat ubocznych lub następczych, więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie obowiązywać w określonych regionach. W takich krajach lub regionach CyberPower udziela określonych gwarancji, które zostały wymienione powyżej).

Aby doskonalić nasze usługi, CyberPower zastrzega sobie prawo do zmieniania specyfikacji obecnie i w przyszłości bez uprzedniego powiadomienia.

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na nowoczesną, w pełni obsługiwaną przeglądarkę, aby zapewnić jak najlepsze działanie serwisu.

Zamknij to okno

Zamknięcie tego okna potwierdza, że ​​Twoje doświadczenia w naszej witrynie mogą ulec pogorszeniu.

Odszukaj numer seryjny swoich produktów CyberPower

Każdy produkt CyberPower ma unikalny numer seryjny (S/N) i może mieć tylko 12 lub 16 cyfr.

Lokalizacja etykiety z numerem seryjnym może się różnić w zależności od różnych produktów, ale można ją znaleźć z tyłu lub na spodzie większości produktów.

Zamknij

Informacje

Czy na pewno chcesz zmienić linię produktów? Wybrane pozycje zostaną anulowane.

OK Anuluj

Maksymalna liczba produktów do porównania została przekroczona.

OK

Porównanie powinno obejmować tę samą linię produktów.

OK
Informacje

Niektóre produkty zostały dodane do zestawienia porównawczego. Czy chcesz restartować czy kontynuować?

Restart Kontynuuj
Informacje

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę? Wybrane pozycje zostaną usunięte.

Restart Stay on this page
Informacje

Ta strona nie jest dostępna w Twoim regionie.

OK

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.

OK

Dziękujemy za rejestrację u nas. Wysłano do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub skontaktuj się z nami.

OK
Informacje

Twoje konto zostało pomyślnie aktywowane.

OK
Informacje

Link wygasł lub stracił ważność.

OK

Przepraszamy, uwierzytelnienie nie udało się. Spróbuj ponownie.

OK

Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.

OK
Informacje

Obecnie nie ma żadnych informacji o rejestracji produktów.

OK

Twój produkt został pomyślnie zarejestrowany.

OK

Ten numer seryjny nie dotyczy zakwalifikowanego produktu. Prosimy sprawdzić, czy numer seryjny jest taki sam, jak na opakowaniu.

OK

Twoja prośba o zresetowanie hasła została przesłana. E-mail z instrukcjami zostanie wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie otrzymałeś, sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami.

OK

Link wygasł.

OK

Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane. Prosimy użyć hasła w celu zalogowania się.

OK

Twoje obecne hasło nie jest uwierzytelnione.

OK

Prosimy wybrać rodzaj sklepu.

OK

Prosimy wybrać kraj.

OK

Prosimy wprowadzić słowo kluczowe.

OK
Informacje

Ten produkt nie jest dostępny w tym regionie, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

OK

Numer seryjny jest już zarejestrowany.

OK
Informacje

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacje

OK

Informacje

Proszę się zalogować aby zarejestrować produkt

Kontynuuj
Informacje

Proszę wybrać linię produktów.

OK
Sprawdź powyższe pola:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Proszę podać model urządzenia

OK

OK
  OK

  Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Formularz kontaktowy

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.|Formularz kontaktowy

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Ustaw nowe hasło