Connected Equipment Guarantee

CyberPower może udzielić Gwarancji podłączonego sprzętu. W przypadku nabycia produktu objętego Gwarancją podłączonego sprzętu, prosimy zapoznać się z jej Warunki przedstawionymi poniżej.

Aby zweryfikować taką Gwarancję, należy pobrać jej kopie z naszej strony internetowej. Jeśli chcesz sprawdzić czy zakupiony produkt jest objęty Gwarancją Podłączonego Sprzętu, informację o tym znajdziesz w specyfikacji produktu znajdującej się na naszej stronie. Jeśli zakupiony produkt jest objęty Gwarancją podłączonego sprzętu, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności z innymi dokumentami Gwarancja ta będzie rozstrzygająca. Okres Gwarancji podłączonego sprzętu będzie zależał od okresu gwarancji produktu. Poniższa informacja będzie pomocna w ustaleniu, czy uszkodzenie urządzenia podłączonego do produktu CyberPower jest objęte gwarancją.

Aby ustalić, czy jest Pan(i) uprawniony(-a) do skorzystania z Gwarancji, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

• Czy produkt (dalej zwany „Produktem”) został nabyty z Gwarancją podłączonego sprzętu?

•Czy był(a) Pan(i) pierwotnym nabywcą Produktu oraz właścicielem Produktu w momencie awarii?

• Czy zarejestrował(a) Pan(i) Produkt w ciągu jednego (1) roku od zakupu lub ma Pan(i) inny dowód zakupu np. kopię paragonu? (Zarejestruj Produkt już teraz! http://www.cyberpower.com)

• Czy sprzęt był bezpośrednio podłączony do Produktu („Podłączony sprzęt”), gdy nastąpiło zakłócenie zasilania?

• Czy w wyniku zakłócenia zasilania Produkt wyczerpał swoją zdolność do ochrony czy został uszkodzony?

• Czy produkt był kiedykolwiek modyfikowany?

• Czy Podłączony sprzęt został uszkodzony z powodu awarii Produktu?

• Czy Podłączony sprzęt był odpowiednio podłączony do Produktu i czy Produkt i Podłączony sprzęt były podłączone do odpowiednio okablowanych i uziemionych gniazdek?

• Czy zapewnił(a) Pan(i) odpowiednie środowisko do użytkowania i instalacji Produktu i Podłączonego sprzętu?

• Czy Produkt i Podłączony sprzęt były odpowiednio zainstalowane i użytkowane zgodnie z ich instrukcjami obsługi?

• Czy za każdym razem produkt był używany zgodnie z ograniczeniami mocy (VA) zawartymi w takiej Instrukcji użytkownika?

Poniżej wymieniono wyłączenia Gwarancji podłączonego sprzętu:

1 Gwarancja podłączonego sprzętu nie jest ubezpieczeniem pełnej wartości. Obowiązek CyberPower ograniczony jest jedynie do danego uszkodzenia, jeżeli nie jest Pan(i) uprawniony(-a) do zwrotu z innych źródeł, w tym m.in. ubezpieczenia, innej gwarancji lub przedłużonej gwarancji, nawet jeżeli nie wnosi Pan/Pani roszczenia z tych źródeł (tego źródła).

2. Gwarancja podłączonego sprzętu nie obejmuje uszkodzenia Podłączonego sprzętu i nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był używany w trybie awaryjnym lub niezgodnie z zaleceniami użytkowania i instrukcjami obsługi CyberPower lub jeżeli Podłączony sprzęt był używany w trybie awaryjnym lub niezgodnie z zaleceniami użytkowania i instrukcjami producenta/sprzedawcy. „PRZESTROGA” w instrukcji obsługi produktu określana jest jako standard „normalnego użytkowania”, czego należy mieć świadomość i czego należy przestrzegać. CyberPower nie obejmuje gwarancją jakiegokolwiek nieprawidłowego zachowania, o czym mowa w części „PRZESTROGA”.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia danych, zapisów lub oprogramowania.

4. Uszkodzenia z innych przyczyn niż stany nieustalone linii zasilania AC, zakłócenia lub przepięcia występujące lokalnie na prawidłowo zainstalowanych, uziemionych i zgodnych z przepisami liniach zasilania; stany przejściowe, przepięcia i zakłócenia występujące na tradycyjnych naziemnych liniach telefonicznych, liniach sieci Ethernet lub liniach kablowych koncentrycznych, jeżeli zostały prawidłowo zainstalowane i podłączone.

5. Uszkodzenia w wyniku pożaru, powodzi, wiatru, deszczu, podnoszenie się poziomu wód, przeciekania lub uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej, nadużycia, nieprawidłowego użycia lub modyfikacji Produktu lub Podłączonego sprzętu.

6. W ŻADNYM PRZYPADKU CYBERPOWER NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE SZKODY OSOBOWE UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STRATĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ DOCHODÓW, INFORMACJI, DANYCH LUB UŻYTECZNOŚCI. CyberPower nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli taka szkoda lub strata jest spowodowana zaniedbaniem lub wynika z winy Pana(i) lub osoby trzeciej

UWAGA: Niektóre kraje lub regiony nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub następcze, więc powyższe ograniczenie może Pana(i) nie obowiązywać.

Zgłaszanie reklamacji z tytułu Gwarancji podłączonego sprzętu

Aby zgłosić reklamację z tytułu Gwarancji podłączonego sprzętu (CEG) w przypadku uszkodzenia podłączonego urządzenia, należy wykonać następujące kroki:

1. Wypełnić i złożyć Formularz CEG (Wniosek CEG dostępny jest poniżej) oraz dostarczyć odpowiedni dowód zakupu np. paragon potwierdzający, że reklamujący jest pierwotnym użytkownikiem końcowym Produktu.

2. Skontaktować się z CyberPower w ciągu dziesięciu (10) dni od wystąpienia awarii Produktu.

3. Podczas kontaktu z CyberPower należy określić Produkt, Datę zakupu i poszczególne Podłączone urządzenia. Posiadać informację na temat wszystkich stosownych ubezpieczeń lub innych uprawnień do zwrotu/wypłaty dostępnych dla Pierwotnego klienta oraz nazwę dostawcy prądu właściwego dla lokalizacji Podłączonego sprzętu.

4. Postępować zgodnie z instrukcją CyberPower lub odpowiednio zapakować i przesłać Produkt do CyberPower a także, jeśli będzie to wymagane, przesłać poszczególne Podłączone urządzenia, szacunkową wycenę naprawy Podłączonego sprzętu oraz wszystkie formularze reklamacji otrzymane od CyberPower. Umieścić numer Reklamacji na etykiecie wysyłki lub dołączyć do Produktu. Pierwotny klient dokonuje przedpłaty wszystkich kosztów wysyłki, ponosi koszt szacunkowej wyceny naprawy oraz odpowiada za zapakowanie i transport. CyberPower zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesłanego produktu i zrealizować Gwarancji podłączonego sprzętu, jeżeli uszkodzenie produktu wynika z nieprawidłowego zapakowania lub transportu.

Formularz wniosku CEG

Niezbędne dokumenty i próbki:

Związane z Produktem:
■ Zamówienie lub inne świadectwo nabycia.
■ Cały Produkt (np. urządzenie przeciwprzepięciowe)

Związane z podłączonym sprzętem:
■ Zdjęcie uszkodzonego Produktu.
■ Jak najbardziej szczegółowa specyfikacja podłączonego sprzętu, w tym moc znamionowa, funkcja itp.
■ Czas używania podłączonego sprzętu.

Związane ze środowiskiem:
■ Integralność terenu, na którym miało miejsce zdarzenie.
■ Zdjęcie terenu, na którym miało miejsce zdarzenie. Prosimy wyraźnie pokazać otoczenie.
■ Dodatkowe elementy, w tym przewód zasilania, wtyczka i podłączony sprzęt.

Dodatkowy dokument:
Wszelkie dokumenty bądź zaświadczenia, które mogą potwierdzić, że przyczyną uszkodzenia była awaria Produktu.

Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na nowoczesną, w pełni obsługiwaną przeglądarkę, aby zapewnić jak najlepsze działanie serwisu.

Zamknij to okno

Zamknięcie tego okna potwierdza, że ​​Twoje doświadczenia w naszej witrynie mogą ulec pogorszeniu.

Odszukaj numer seryjny swoich produktów CyberPower

Każdy produkt CyberPower ma unikalny numer seryjny (S/N) i może mieć tylko 12 lub 16 cyfr.

Lokalizacja etykiety z numerem seryjnym może się różnić w zależności od różnych produktów, ale można ją znaleźć z tyłu lub na spodzie większości produktów.

Zamknij

Informacje

Czy na pewno chcesz zmienić linię produktów? Wybrane pozycje zostaną anulowane.

OK Anuluj

Maksymalna liczba produktów do porównania została przekroczona.

OK

Porównanie powinno obejmować tę samą linię produktów.

OK
Informacje

Niektóre produkty zostały dodane do zestawienia porównawczego. Czy chcesz restartować czy kontynuować?

Restart Kontynuuj
Informacje

Czy na pewno chcesz opuścić tę stronę? Wybrane pozycje zostaną usunięte.

Restart Stay on this page
Informacje

Ta strona nie jest dostępna w Twoim regionie.

OK

Prosimy wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.

OK

Dziękujemy za rejestrację u nas. Wysłano do Ciebie wiadomość e-mail z linkiem do aktywacji konta. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem lub skontaktuj się z nami.

OK
Informacje

Twoje konto zostało pomyślnie aktywowane.

OK
Informacje

Link wygasł lub stracił ważność.

OK

Przepraszamy, uwierzytelnienie nie udało się. Spróbuj ponownie.

OK

Twój profil został pomyślnie zaktualizowany.

OK
Informacje

Obecnie nie ma żadnych informacji o rejestracji produktów.

OK

Twój produkt został pomyślnie zarejestrowany.

OK

Ten numer seryjny nie dotyczy zakwalifikowanego produktu. Prosimy sprawdzić, czy numer seryjny jest taki sam, jak na opakowaniu.

OK

Twoja prośba o zresetowanie hasła została przesłana. E-mail z instrukcjami zostanie wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie otrzymałeś, sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami.

OK

Link wygasł.

OK

Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane. Prosimy użyć hasła w celu zalogowania się.

OK

Twoje obecne hasło nie jest uwierzytelnione.

OK

Prosimy wybrać rodzaj sklepu.

OK

Prosimy wybrać kraj.

OK

Prosimy wprowadzić słowo kluczowe.

OK
Informacje

Ten produkt nie jest dostępny w tym regionie, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

OK

Numer seryjny jest już zarejestrowany.

OK
Informacje

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacje

OK

Informacje

Proszę się zalogować aby zarejestrować produkt

Kontynuuj
Informacje

Proszę wybrać linię produktów.

OK
Sprawdź powyższe pola:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Proszę podać model urządzenia

OK

OK
  OK

  Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.Formularz kontaktowy

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Ten produkt nie jest dostępny w Twoim regionie.

  Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.|Formularz kontaktowy

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Ustaw nowe hasło