Uvjeti korištenja

Zadnje ažurirano dana 2023/04/12

Dobro došli na internetsku stranicu CyberPower. Molimo pažljivo pročitajte navedene uvjete korištenja („uvjeti”) prije korištenja internetske stranice.

1. OVAJ UGOVOR I VAŠE PRIHVAĆANJE

Internetska stranica www.cyberpower.com u vlasništvu je društva Cyber Power Systems, Inc. sa sjedištem u Taipeiju, Tajvan, ili njegovih povezanih društava kćeri i povezanih društava (zajedno „CyberPower” ili „mi”) i ono je vodi, licencira i kontrolira. Uvjeti navedeni u nastavku vrijede za korištenje bilo koje internetske stranice poduzeća CyberPower koja je povezana s ovim uvjetima. Pri korištenju internetskih stranica drugih poduzeća naše grupe u Sjevernoj Americi, Latinskoj Americi i Francuskoj primjenjuju se njihovi uvjeti korištenja.

Sljedeći se uvjeti primjenjuju za sve posjetitelje ili korisnike internetske stranice CyberPower. Pristupanjem informacijama, alatima, uslugama i internetskim stranicama (zajedno „usluge”) koje pružamo i njihovim korištenjem, potvrđujete da imate zakonsko pravo i pravnu sposobnost da poštujete ove uvjete poduzeća CyberPower i da se pridržavate svih zakona, pravila i propisa koji se primjenjuju u pogledu vašeg korištenja naših usluga i vaših korisničkih podnesaka, uključujući zakone o autorskim pravima i izvozu, ali ne ograničavajući se samo na njih. Ako se ne slažete s obvezama iz ovih uvjeta ili ako se u vašoj državi ili regiji oni djelomično ili u cjelini ne priznaju, molimo ne pristupajte navedenim uslugama i ne koristite se njima.

2. DOSTUPNOST PROIZVODA I USLUGA

Internetska stranica nastoji pružiti sveobuhvatne informacije i usluge jer se ponuda može razlikovati u različitim regijama. Molimo provjerite s osobama za kontakt zaduženima za prodaju raspoloživost proizvoda i usluga.

Naše usluge mogu ponekad biti nedostupne zbog planiranog održavanja ili ažuriranja, hitnih popravaka, kvara telekomunikacijskih veza i/ili opreme ili sličnih događaja.

Neki dijelovi naše internetske stranice zaštićeni su lozinkom i pristup imaju samo ovlaštene osobe. Ako niste ovlašteni, nemojte im pokušavati pristupiti jer i sam pokušaj može dovesti do kaznenog progona i drugih pravnih posljedica.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Politika autorskih prava

Naše usluge obuhvaćaju, ali nisu ograničene na, tekstove, softver, ugrađeni softver (firmware), upravljačke programe, BIOS, servisni paket, tehničke specifikacije, korisnička sučelja, vizualna sučelja, logotipe, dizajne, nazive proizvoda, audiozapise i videozapise, aplikacije i drugi multimedijski sadržaj, arhitekturu stranice, dizajn stranice, izgled stranice („materijali”), u cijelosti ili djelomično izvedene iz priloženih informacija i materijala i zaštićeni su primjenjivim međunarodnim zakonima o autorskom pravu, patentima za žig i drugim primjenjivim zakonima.

Cjelokupni sadržaj stranice zaštićen je autorskim pravima prema Zakonu o autorskim pravima Republike Kine (Tajvan) i/ili drugim primjenjivim zakonima u drugim zemljama. Posjetitelji ili korisnici ne smiju kopirati, modificirati, prilagođavati, kompilirati, reproducirati, objavljivati, ponovno objavljivati, distribuirati, javno prenositi, javno objavljivati, javno emitirati, javno prikazivati, obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ili nezakonito koristiti bilo koji Materijal u cijelosti ili u dio objavljen ili otkriven na ovoj web stranici u bilo koje javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke CyberPower. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ukinuti račun, zabraniti pristup bilo kojoj povezanoj stranici ili usluzi ili prekinuti bilo koju uslugu koja se pruža bilo kojem korisniku za kojeg se sumnja da je povrijedio autorska prava ili vlasnička prava drugoga bez daljnje obavijesti.

3.2. Žigovi

Brendovi, žigovi, logotipi, uslužni žigovi ili vizualni identitet (zajedno „žigovi”) prikazani na stranici registrirani su ili neregistrirani žigovi društva Cyber Power Systems, Inc., njegovih društava kćeri i/ili povezanih društava, njegovih davatelja licencije ili pružatelja sadržaja ili ostalih trećih strana.

CyberPower i logotip CyberPower, uključujući, ali ne ograničavajući se na ŠTEDLJIVU TEHNOLOGIJU i SUSTAV POWERPANEL, žigovi su društva Cyber Power Systems, Inc. i/ili njegovih povezanih društava koja su registrirana u mnogim zemljama i regijama. Svi drugi žigovi vlasništvo su predmetnih vlasnika. Korisnici se ne smiju koristiti tim žigovima bez prethodnog pisanog odobrenja poduzeća CyberPower ili određene treće strane koja je vlasnik žigova. CyberPower ne preuzima odgovornost ako se korisnik na bilo kakav način neovlašteno koristi žigovima koji nisu u vlasništvu poduzeća CyberPower.

3.3. Ugovor o licenciranju softvera

Sav softver („softver”) koji je na raspolaganju za preuzimanje s poslužitelja ove stranice može biti rad zaštićen autorskim pravom poduzeća CyberPower i/ili njegovih povezanih društava kćeri ili povezanih društava, njegovih davatelja licencije ili pružatelja sadržaja ili ostalih trećih strana.

Ako preuzmete softver s naše stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve datoteke, slike, sadržane u softveru ili koje je on generirao, i prateće podatke (zajedno „softver”), smatra se da za njegovo ovlašteno korištenje licenciju daje, ali ne isključivo, poduzeće CyberPower, što je, prema potrebi, podložno daljnjem pisanom odobrenju poduzeća CyberPower. Nikakva prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva ne smatraju se prenesenima na bilo koji način već i dalje pripadaju poduzeću CyberPower, koje ima potpuno vlasništvo. Softver ne smijete preprodavati, dekompilirati, rastavljati, primijeniti obrnuto inženjerstvo na njega ili ga na bilo koji drugi način pretvoriti u oblik koji čovjek može percipirati.

4. OBVEZE I PONAŠANJE KORISNIKA

4.1. Politika ponašanja korisnika

Pristupanjem ovoj web stranici prihvaćate i slažete se sa sljedećim zakonima ili propisima:

 • postupate u skladu s uvjetima korištenja koji vrijede na ovoj internetskoj stranici,
 • postupate u skladu sa svim povezanim, primjenjivim zakonima i zahtjevima nadležnih tijela,
 • odgovarate na zahtjeve koji se odnose na kršenje prava trećih strana,
 • štitite internetsku stranicu CyberPower, prava, vlasništvo i osobnu sigurnost njenih korisnika i javnosti.

Molimo nemojte vršiti sljedeće radnje u pogledu bilo kojeg dijela naše internetske stranice ili u pogledu korištenja iste:

 • narušavati ugled i privatnost bilo koje strane, kršiti bilo koja prava intelektualnog vlasništva i prava vlasništva bilo koje strane, uključujući patente, žigove, autorsko pravo, poslovne tajne,
 • kršiti obveze tajnosti zakona ili ugovora,
 • zaobilaziti, onemogućavati ili na drugi način ometati bilo koje značajke povezane sa sigurnošću naših usluga ili značajke koje sprečavaju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kakvih materijala i korisničkih podnesaka,
 • baviti se radnjama koje ometaju ili narušavaju naše usluge (ili poslužitelje i mreže povezane s našim uslugama) uključujući prijenos računalnih crva, virusa, špijunskog i zlonamjernog softvera ili bilo kojeg drugog koda destruktivne ili ometajuće naravi,
 • ubacivati sadržaj ili kȏd ili na drugi način mijenjati ili ometati način na koji se bilo koji dio naših usluga pruža ili prikazuje na korisnikovom pregledniku ili uređaju,
 • upotrijebiti ili pokrenuti bilo kakav automatiziran sustav, uključujući, ali ne ograničavajući se na, „robote”, „algoritme za pretraživanje” (spiders) ili „offline čitače” itd. koji pristupaju našim uslugama slanjem više poruka sa zahtjevima na naše poslužitelje u određenom razdoblju nego što čovjek razumno može učiniti u istom razdoblju koristeći se konvencionalnim online preglednikom,
 • slati neželjeni promotivni materijal ili poštu,
 • koristiti se našim uslugama na bilo koji način ili u bilo kojem obliku koji je nezakonit, klevetnički, uvredljiv, prijeteći, neizravan, vulgaran, nepristojan, neistinit ili protivan javnoj politici ili moralu u odnosu na internetsku stranicu CyberPower,
 • koristiti se našim uslugama u nezakonite ili neovlaštene svrhe.

4.2 Korisnički račun i sigurnost

Kako biste pristupili određenim značajkama naših usluga, prema potrebi ćete morati kreirati račun i tijekom postupka kreiranja računa suglasiti se sa sljedećim:

 • dostavit ćete istinite, točne i potpune osobne podatke u skladu sa smjernicama u obrascu za registraciju za uslugu,
 • održavat ćete i pravodobno ažurirati svoj račun ako dođe do promjene podataka iz registracije kako bi isti ostali ispravni i potpuni. Ako saznamo da ste dostavili netočne ili neistinite osobne podatke, zadržavamo pravo na privremeno ili trajno ukidanje vašeg računa te na odbijanje trenutnog ili budućeg korištenja usluga u cijelosti ili djelomično.
 • Zaštitite svoj račun i lozinku i ne dijelite ih ni s kim u svrhu cyber sigurnosti.
 • Odmah nas obavijestite ako ne možete dohvatiti svoju lozinku, ili ako ste primijetili neovlašten pristup svojem računu, ili ste o tome obaviješteni. Ako primijetite takav pristup ili ste ga razumno trebali primijetiti, a ne obavijestite nas odmah o tome, bit ćete odgovorni za svaku posljedicu koja je rezultat toga i koju pretrpimo mi ili bilo koji drugi korisnik ove internetske stranice zbog neovlaštenog korištenja. Ako posumnjamo da je određeni račun ugrožen, možemo zatražiti ažuriranje lozinke. Osim toga, možemo privremeno ukinuti ili ograničiti korištenje tog računa, odbiti pružiti usluge i/ili obustaviti bilo kakve transakcije ako ne poštujete ove uvjete. U slučaju da s razlogom smatramo da vaši postupci na bilo koji način utječu na našu internetsku stranicu, druge korisnike ili treće strane, možemo upozoriti te korisnike ili treće strane, uključujući i tijela kaznenog progona. Isto tako možemo istražiti navodnu zlouporabu vašeg računa, uputiti slučaj tijelima kaznenog progona i/ili poduzeti druge pravne korake,
 • račun nećete kreirati za druge osobe, samo za sebe,
 • nećete se koristiti računom drugih korisnika bez njihovog dopuštenja ni tražiti, sakupljati ili koristiti pristupne podatke drugih korisnika,
 • prodavati, prenositi, licencirati ili dodjeljivati vaš račun, korisničko ime ili druga prava na račun.

4.3 Podnesci korisnika

Sve primjedbe, prijedlozi, ideje, grafički prikazi ili druge informacije koje nam pošaljete (zajedno „podnesci”) postaju naše vlasništvo bez daljnjih zakonskih ograničenja. S podnescima ne postupamo na povjerljiv način i nismo odgovorni za usvajanje takvih ideja i primjenu u poslovanju (uključujući bez ograničenja proizvode ili marketinške ideje) te ne snosimo odgovornost u slučaju sličnosti do kojih može doći tijekom našeg budućeg poslovanja.

Upozoravamo posjetitelje naše internetske stranice da ne šalju povjerljive ili vlasničke informacije. Slanjem informacija ili materijala takve naravi, smatramo se ovlaštenima za neograničeno i neopozivo korištenje, kopiranje, podlicenciranje, prijenos, ponovni prijenos, reprodukciju, distribuciju i/ili javno izvođenje ili prikazivanje takvih materijala ili informacija te ste također suglasni da smijemo koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanje i iskustvo ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu.

Bez ikakvog ograničenja svugdje ćemo imati isključivo sadašnje ili buduće pravo vlasništva nad podnescima bilo koje vrste i naravi. Osim kako je navedeno u nastavku u ovom odlomku, imat ćemo pravo koristiti se podneskom u bilo koje komercijalne ili druge svrhe bez naknade. Informacije osobne naravi koje možda primimo na internetskoj stranici posjetitelj stranice dostavlja dobrovoljno. Te informacije služe samo u interne svrhe i neće se prodavati ili na drugi način prenositi trećim stranama ili subjektima koji nisu uključeni u rad ove stranice. Informacije koje se, primjerice, dostavljaju na brojnim dijelovima stranice ne zadržavaju se. Stoga se gore navedeno pravo na korištenje podnesaka odnosi na to ograničeno korištenje tih informacija, a ne odnosi se na informacije koje se ne zadržavaju. Prihvaćate da ste odgovorni za sav materijal koji podnesete te vi, a ne mi, imate potpunu odgovornost za poruku, uključujući njenu zakonitost, pouzdanost, prikladnost, originalnost i autorska prava.

Ne smijemo unaprijed ispitivati sadržaj koji korisnici pružaju putem svojih računa koje pružaju korisnici. Međutim, iz pravnih razloga, imamo pravo odbiti ili ukloniti sadržaj koji naši korisnici daju putem svojih računa. Suglasni ste da morate procijeniti i preuzeti sve rizike povezane s točnošću sadržaja, cjelovitošću ili korisnošću takvog sadržaja koji ste dostavili.

5. SADRŽAJ TREĆIH STRANA I POVEZANE STRANICE

Prilikom pristupa našim uslugama možete se susresti s podnescima koje su korisnici predali, objavili ili prikazali iz različitih izvora. Ne odgovaramo za točnost, korisnost, sigurnost ili prava intelektualnog vlasništva povezana s takvim sadržajem koji je objavio korisnik i ne potječe od nas. Suglasni ste da ćete se odreći svih zakonskih ili vlasničkih prava ili pravnih lijekova koje posjedujete ili možete posjedovati u odnosu na nas u tom pogledu u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Možemo navesti poveznice na druge neovisne internetske stranice trećih strana („povezane stranice”) u komercijalne svrhe. Klikom na takve poveznice preuzimate sav mogući rizik. Nemamo kontrolu nad sadržajem, uslugama, politikom privatnosti, uvjetima korištenja ili praksama internetskih stranica trećih strana niti preuzimamo odgovornost za to. Uključivanje takvog sadržaja i poveznica ne podrazumijeva naše sponzorstvo ili podržavanje takvih internetskih stranica (uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije ili materijale koji se javljaju na povezanim stranicama ili na proizvode i usluge opisane na njima), našu povezanost ili udruženost s takvim sadržajem ili poveznicama ili da su povezane stranice ovlaštene za korištenje naših žigova, trgovačkih naziva, logotipa ili autorskog prava, ili žigova, trgovačkih naziva, logotipa ili autorskog prava naših društava kćeri ili povezanih društava. Nećemo biti jedna od strana u bilo kakvim transakcijama između vas i pružatelja proizvoda ili usluga trećih strana niti ćemo biti odgovorni za praćenje takvih transakcija. Vaša korespondencija i poslovanje s trećim stranama koje ste pronašli putem naših usluga odvija se isključivo između vas i treće strane.

6. Izjava o odricanju od odgovornosti

Iako se trudimo pružiti točne informacije na internetskoj stranici, ne preuzimamo odgovornost za točnost informacija. Možemo promijeniti navedene programe ili proizvode u bilo kojem trenutku bez najave. Spominjanje proizvoda ili usluga koje ne potječu od poduzeća CyberPower služi samo u informativne svrhe i ne predstavlja ni podršku niti preporuku.

MATERIJALI NA OVOJ STRANICI PONUĐENI SU U „STANJU KAKVOM JEST JE” TE BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA IZRAVNIH ILI NEIZRAVNIH U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ DOPUŠTENOJ MJERI U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA. ODRIČEMO SE ODGOVORNOSTI OD SVIH JAMSTAVA ILI MOGUĆNOSTI PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NE JAMČIMO DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U MATERIJALU RADITI BEZ PREKIDA I GREŠKE, DA ĆE NEDOSTACI BITI UKLONJENI TE DA OVA STRANICA I POSLUŽITELJ KOJI JE ČINI DOSTUPNOM NEMAJU VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. NE JAMČIMO I NE PRIKAZUJEMO KORIŠTENJE ILI REZULTAT KORIŠTENJA MATERIJALA NA OVOJ STRANICI U POGLEDU NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI BILO ČEGA DRUGOG. VI (NE MI) SNOSITE CJELOKUPAN TROŠAK POTREBNOG SERVISA, POPRAVKA ILI ISPRAVKA. GORE NAVEDENO IZUZEĆE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS U MJERI U KOJOJ PRIMJENJIVI ZAKON MOŽDA NE DOPUŠTA ISKLJUČENJE NEIZRAVNIH JAMSTAVA.

Ova internetska stranica sadrži materijale koji se mogu preuzeti kao i poveznice na vanjske stranice. Nismo odgovorni za sadržaj materijala koji se može preuzeti ni za vanjske stranice niti nad time imamo kontrolu. Shvaćate da ne možemo jamčiti i ne jamčimo da bilo koje datoteke ili softver iz bilo kojeg izvora, koji su dostupni za preuzimanje putem ove internetske stranice, nisu zaraženi virusima, računalnim crvima, trojancima ili drugim kodovima ili nedostacima koji imaju zarazne ili destruktivne odlike.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Suglasni ste da snosite potpunu odgovornost za korištenje naših usluga. Mi, naši dobavljači ili ostale treće strane navedene ili uključene u osmišljavanje, izradu ili isporuku naših usluga ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu, ili posebnu štetu ili kaznenu odštetu (uključujući bez ograničenja bilo kakve nastale troškove, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili programa te prekid poslovanja) nastalu kao posljedica vašeg pristupa našim uslugama, korištenja, nemogućnosti korištenja ili rezultata korištenja naših usluga ili bilo kakvih materijala iz bilo kojih od tih ili svih usluga (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu izazvanu kvarom, greškom, propustom, povezivanjem s povezanim stranicama, prekidom, brisanjem, nedostatkom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, kvarom komunikacijske veze ili uništenja, izmjene ili korištenja bilo kojeg računala ili sustava ili neovlaštenog pristupa njima ili nastalu kao rezultat bilo čega navedenoga) bez obzira temelji li se na jamstvu, ugovoru, deliktu, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili bilo kojoj drugoj zakonskoj osnovi te bez obzira na to jesmo li bili obaviješteni o mogućnosti takve štete. Nismo odgovorni za radnje, propuste ili ponašanje korisnika ili treće strane, uključujući za podneske korisnika i za povezane stranice. Ako niste zadovoljni bilo kakvim materijalima sadržanima u našim uslugama ili bilo kojim od ovih uvjeta, molimo nemojte više pristupati našim uslugama i nemojte se njima koristiti.

Pristupom našim uslugama shvaćate da se možda odričete prava u pogledu zahtjeva koji su u ovom trenutku nepoznati ili neočekivani te u skladu s tim odricanjem potvrđujete da ste pročitali i da razumijete te se ovime izričito odričete bilo kakvih naknada na temelju primjenjivih zakona kad je riječ o proširenju mogućih nagodbi na zahtjeve koji vjerovnicima još nisu poznati.

8. PROMJENE I PRESTANAK UVJETA

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem obliku ili na bilo koji način s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju, bez prethodnog pismenog dopuštenja korisnika ili drugih. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih pravila koje mi smatramo, zadržavamo pravo tražiti sve pravne lijekove koji su dostupni prema zakonu i pravednosti za takva kršenja. Ova pravila i propisi primjenjuju se na sve posjete našoj web stranici, bez obzira na to kada se dogode.

9. NADLEŽNOST

Ovi uvjeti regulirani su i sastavljeni u skladu sa zakonima Republike Kine (Tajvan). Ne pretpostavljamo da su materijali iz naših usluga prikladni ili dostupni za korištenje na drugim lokacijama te im je zabranjeno pristupati s područja na kojima je njihov sadržaj nezakonit. Ako ste korisnik na pučini (offshore) suglasni ste da se pridržavate svih primjenjivih lokalnih zakona i lokalnih pravila za online prakse. Prihvaćate i suglasni ste s time da naše usluge ne smijete koristiti za unapređivanje nezakonitih radnji ili u namjeri da počinite nezakonite radnje ili na drugi način protivno primjenjivim zakonima, propisima, pravnim sporazumima Tajvana ili bilo koje druge zemlje.

Ako prekršite naša prava ili prava trećih strana ili poduzmete nezakonite radnje putem naših usluga, zadržavamo pravo da vam obustavimo sve usluge te da poduzmemo pravne korake.

Strogo je zabranjeno mijenjati ili uklanjati pravo vlasništva, žigove i druga prava naše internetske stranice. Ako morate koristiti materijale s naše internetske stranice, molimo prethodno se obratite našoj korisničkoj službi kako biste dobili pisano odobrenje.

Ako imate pitanja u vezi s uvjetima korištenja, molimo obratite se našoj korisničkoj službi.

Vaš web preglednik više nije podržan.

Nadogradite na moderan, potpuno podržani preglednik radi najbolje izvedbe stranice.

Zatvorite ovaj prozor

Zatvaranjem ovog prozora potvrđujete da se vaše iskustvo na našoj web stranici može degradirati.

Pronađite serijski broj na svojim CyberPower proizvodima

Svaki CyberPower proizvod ima jedinstveni serijski broj (S/N) i može sadržavati samo 12 ili 16 znamenki.

Mjesto oznake serijskog broja može se razlikovati ovisno o različitim proizvodima, ali možete ga pronaći na stražnjoj ili donjoj strani većine proizvoda.

Zatvori

Informacije

Jeste li sigurni da želite promijeniti liniju proizvoda? Odabrani proizvodi bit će poništeni.

OK Otkazati

Prekoračili ste maksimalan broj popisa za usporedbu.

OK

Usporedba bi se trebala temeljiti na istoj liniji proizvoda

OK
Informacije

Neki su proizvodi dodani na Vaš popis za usporedbu. Želite li ponovno pokrenuti ili nastaviti?

Ponovno pokretanje Nastavak
Informacije

Jeste li sigurni da želite napustiti ovu stranicu? Odabrani proizvodi bit će izbrisani.

Restart Stay on this page
Informacije

Ova stranica nije dostupna za Vašu regiju.

OK

Molimo ispravno popunite sva obavezna polja.

OK

Hvala što ste se prijavili kod nas. Poslano vam je e-pismo s vezom za aktiviranje vašeg računa. Ako ne primite e-poštu, provjerite mapu neželjene pošte ili nas kontaktirajte.

OK
Informacije

Vaš je račun uspješno aktiviran

OK
Informacije

Poveznica je ili istekla ili više ne vrijedi.

OK

Žao nam je, nismo mogli izvršiti autentifikaciju. Pokušajte ponovno.

OK

Vaš je profil uspješno ažuriran.

OK
Informacije

Trenutno nema zapisa o registraciji proizvoda.

OK

Vaš je proizvod uspješno registriran.

OK

Serijski broj nije namijenjen kvalificirajućem proizvodu. Molimo provjeriti je li serijski broj istovjetan onome na Vašoj ambalaži.

OK

Vaš zahtjev za ponovno postavljanje lozinke je poslan. E-poruka s uputama bit će poslana u vaš inbox. Ako nije primljena, provjerite mapu neželjene ili bezvrijedne e-pošte.

OK

Poveznica je istekla.

OK

Vaša je lozinka uspješno ažurirana. Molimo Vas koristite svoju lozinku za prijavu.

OK

Vaša trenutna lozinka nema autentifikaciju.

OK

Molimo odaberite vrstu trgovine.

OK

Molimo odaberite zemlju.

OK

Molimo unesite ključnu riječ.

OK
Informacije

Ovaj proizvod nije dostupan za ovu regiju, molimo Vas da se za pojedinosti obratite svom lokalnom prodavatelju.

OK

Serijski broj je duplikat

OK
Informacije

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informacije

OK

Informacije

Molimo, prijavite se da bi registrirali svoj proizvod.

Nastavak
Informacije

Odaberite liniju proizvoda.

OK
Provjerite gore navedena polja:
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Unesite naziv modela

OK

OK
  OK

  Vaša poruka je uspješno poslana.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Ovaj proizvod nije dostupan u vašoj regiji.

  Ako ste zainteresirani za ovaj proizvod, kontaktirajte nas za više informacija.Kontakt obrazac

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Ovaj proizvod nije dostupan u vašoj regiji.

  Ako ste zainteresirani za ovaj proizvod, kontaktirajte nas za više informacija.|Kontakt obrazac

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Postavljanje nove lozinke