Záruční termíny a podmínky CyberPower

Společnost Cyber Power Systems, Inc., (dále jen „CyberPower″) původnímu kupujícímu zaručuje a prohlašuje, že výrobky CyberPower (dále jen „výrobek″) budou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání během záruční doby, která se bude řídit podmínkami této omezené záruky (dále jen „záruka″), jež jsou uvedeny níže.

Záruční doba

Individuální záruční dobu na výrobek, s výjimkou baterií a příslušenství, pokud společnost CyberPower výslovně nestanoví jinak nebo pokud si nezakoupíte dodatečnou záruku, naleznete ve specifikaci výrobku pro každý jednotlivý model na webových stránkách CyberPower. Pro regiony v Severní Americe si mohou uživatelé příslušnou záruční dobu vyhledat v uživatelské příručce. Pokud záruční dobu požadovaného modelu nenaleznete, obraťte se prosím na naši místní pobočku nebo distributory, kteří vám poskytnou informace o záruce.

„Záruční doba″ začíná běžet, jak je stanoveno dále:

(1) S registrací výrobku: Záruční doba začíná běžet od data online registrace, která byla provedena do třiceti (30) dnů ode dne nákupu.
(2) Bez registrace produktu: Záruční doba začíná běžet od data původního nákupu. Je třeba doložit datum původního nákupu, například fakturou nebo účtenkou.
(3) Pokud nelze předložit žádný doklad o datu původního nákupu, začne se záruční doba počítat od data výroby.

Záruka zaniká, pokud původní kupující prodá nebo jinak převede výrobek na jinou osobu. CyberPower doporučuje, abyste si výrobek zaregistrovali online na svoji osobu. Pro registraci výrobku navštivte naše webové stránky https://www.cyberpower.com, kde naleznete další podrobnosti.

Záruka na příslušenství dodávané s výrobkem je 90 dní ode dne původního nákupu, mimo jiné včetně kabelu, uživatelské příručky, CD atd.

Délka záruky se liší v závislosti na místě nákupu a typu zakoupeného výrobku. Pro získání informací o záruce, které platí pro vaši oblast, vyberte zemi nebo region, jak jsou uvedeny na našich webových stránkách https://www.cyberpower.com.

Oprava nebo výměna během záruční doby

V rámci záruční doby je třeba zaslat společnosti CyberPower požadavek na opravu, aby byl zahájen proces Autorizace vrácení materiálu (RMA). Kontaktní informace společnosti CyberPower naleznete v části Podpora/ Kontaktujte nás na webových stránkách CyberPower. V některých regionech lze žádost o opravu podat prostřednictvím distributorů nebo autorizovaných opravárenských center CyberPower.

Po přijetí vráceného výrobku na základě RMA společnost CyberPower podle vlastního uvážení buď:
(1) opraví nebo vymění vadné díly, nebo
(2) nahradí vadný výrobek novým, renovovaným nebo repasovaným výrobkem bez předchozího oznámení původnímu kupujícímu.

Nová záruční doba vztahující se na opravený nebo vyměněný výrobek je devadesát (90) dní od data jeho odeslání zpět zákazníkovi společností CyberPower, nebo v délce zbývající původní záruční doby, podle toho, které z těchto období je delší.

Vyloučení

Záruka se nevztahuje na žádné závady nebo škody způsobené, mimo jiné, nehodou, požárem, povodní, bleskem, vandalismem, zásahem vyšší moci, nedbalostí, zneužitím nebo nesprávným používáním, nebo způsobené, mimo jiné, přepravou, skladováním, instalací, aplikací, provozem nebo údržbou, které nejsou v souladu s doporučeními společnosti CyberPower a standardními postupy v oboru.

Záruka se nevztahuje na systémové baterie, bateriová zařízení a všechny ostatní periferní výrobky a příslušenství, které nedodává společnost CyberPower (včetně komponent a softwaru), ani na instalaci, provoz, údržbu nebo servis takového příslušenství.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy údajná vada výrobku neexistuje nebo byla způsobena nesprávným používáním, nedbalostí, nesprávnou instalací, testováním, provozem nebo používáním výrobku v rozporu s doporučeními nebo specifikacemi společnosti CyberPower, jmenovitě uživatelem nebo jakoukoliv třetí osobou.

Záruka se nevztahuje na úhradu nákladů na práci, mytí elektrickým proudem, zajištění přístupu, demontáž, instalaci, dočasné napájení nebo jakékoli jiné náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou nebo výměnou výrobku jakýmkoli způsobem.

Záruka se nevztahuje na žádný a jakýkoli výrobek, jehož výrobní číslo připevněné na výrobku bylo odstraněno, poškozeno, změněno, upraveno nebo s ním bylo manipulováno.
Záruka je neplatná, pokud je výrobek instalován a/nebo používán v nevhodném prostředí, mimo jiné včetně poškození kapalinou, extrémních podmínek zahřívání/chlazení a/nebo kolísání teploty přesahující konstrukční limit, vystavení přímému slunečnímu záření nebo halogenovému světlu. Instalace výrobku v nevhodném prostředí vede k úplné ztrátě záručního krytí.

Záruka platí pouze v zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, pokud není uvedeno jinak. Pokud je Výrobek zasílán mezinárodně, je zemí původního nákupu země, do které kupující zadá objednávku

Údržba baterie

Všechny baterie dodávané společností CyberPower by měly být po vybití okamžitě nabity. Baterie, které jsou ponechány po určitou dobu vybité, mohou být vystaveny riziku trvalého poškození. Baterie je třeba před použitím dobíjet každé tři (3) až šest (6) měsíců během skladování.

Omezení

Tato záruka je výlučná a společnost CyberPower neposkytuje žádnou jinou záruku jakéhokoli druhu. Společnost CyberPower se výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti výrobku pro určitý účel, které za žádných okolností nelze uplatnit. Společnost CyberPower nenese žádnou odpovědnost za jakékoli konkrétní použití výrobku.

Záruka představuje jediný a výlučný opravný prostředek pro všechny kupující a uživatele výrobku. Společnost CyberPower ani její vedoucí pracovníci, ředitelé, přidružené společnosti nebo zaměstnanci za žádných okolností nenesou odpovědnost za škody, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo sankční, vzniklé z důvodu jakéhokoli vadného výrobku, porušení této omezené záruky, porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo objektivní odpovědnosti) nebo z jiného důvodu. Společnost CyberPower v žádném případě neodpovídá za jakoukoli částku přesahující kupní cenu zaplacenou za jakýkoli výrobek, u něhož byla zjištěna vada.

(Některé země nebo regiony nepovolují omezení nebo vyloučení předpokládaných záruk, náhodných škod a/nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí v některých regionech platit. ).

Tyto podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění, tak aby odpovídaly naší praxi neustálého úsilí o zlepšování nabídky služeb.

Žádný prodejce, zaměstnanec ani zástupce společnosti CyberPower není oprávněn tuto záruku doplňovat nebo měnit.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.|Kontaktní formulář

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Nastavit nové heslo