Záruční termíny a podmínky CyberPower

CyberPower System Inc. (dále jako „CyberPower“) poskytuje prvotnímu kupci záruku, že produkty CyberPower (dále jen „produkt“) budou bez vad konstrukce, montáže, materiálu, výroby a zpracování při normálním používání během záruční doby, která bude podléhat níže uvedeným termínům a podmínkám této omezené záruky (dále jen „záruka“).

Záruční doba

„Záruční doba“ je definována následovně:

(1) S registrací produktu: Záruka se začne počítat od data on-line registrace v rozmezí třiceti (30) dnů po nákupu.
(2) Bez registrace produktu: Záruka se začne počítat od data prvotního nákupu. Je požadován doklad potvrzující datum prvotního nákupu, například faktura nebo účtenka.

Pokud nelze předložit žádný doklad potvrzující datum prvotního nákupu, začne se záruka počítat od data výroby.

Záruka zaniká, jestliže prvotní kupující prodá nebo jakýmkoli jiným způsobem převede produkt na někoho jiného. CyberPower doporučuje provést pro vaše vlastní dobro on-line registraci produktu. Pro registraci produktu navštivte prosím naše webové stránky http://www.cyberpower.com, kde získáte více informací.

Záruční doba se liší podle místa nákupu a typu zakoupeného produktu. Vyberte prosím zemi nebo region, jak je uvedeno na naší webové stránce http://www.cyberpower.com, abyste získali informace o záruce, která platí pro vaši lokaci.

Pokrytí záruky

V případě, že produkt selže při dodržení podmínek výše uvedené záruky, CyberPower na základě vlastního uvážení buď:
(1) opraví nebo vymění vadný produkt, součást nebo díl prvotnímu kupujícímu, přičemž standardní dopravní a manipulační poplatky půjdou na vrub CyberPower, nebo
(2) vrátí prvotnímu kupujícímu pořizovací cenu produktu.

Oprava nebo výměna během záruční doby

Pro urychlení servisu může CyberPower podle svého uvážení nahradit vadný produkt novým, repasovaným nebo opraveným produktem bez předchozího upozornění. Záruka na náhradní produkt je devadesát (90) dnů nebo zbytek prvotní záruční doby, podle toho, co je delší. Záruka na opravený produkt je zbytek původní záruky.

Vyloučení

Záruka se nevztahuje na žádné vady nebo škody způsobené například, ale nikoli výhradně, nehodou, požárem, povodní, bleskem, vandalismem, vyšší mocí, zanedbáním, špatným zacházením nebo nesprávným používáním, anebo způsobené, ale nikoli výhradně, dopravou, skladováním, instalací, aplikací, provozem nebo údržbou, která není v souladu s doporučeními CyberPower a standardně používanými postupy.

Záruka se nevztahuje na baterie systému, bateriovou sadu a všechny ostatní periferní produkty a doplňky, které nebyly dodány společností CyberPower (včetně komponent a softwaru) ani na instalaci, provoz, údržbu nebo servis těchto doplňků.

Záruka se nevztahuje na náhradu výdajů za práci, tlakové mytí, zpřístupnění, demontáž, instalaci, dočasné napájení nebo jakýchkoli jiných výdajů, které mohou jakýmkoli způsobem vzniknout v souvislosti s opravou nebo výměnou.

Záruka se nevztahuje na příslušenství dodávané s produktem, včetně, ale nikoli výhradně, kabelu, uživatelské příručky, CD, atd.

Záruka se nevztahuje na žádný produkt, pokud bylo sériové číslo připevněné k produktu odstraněno, poškozeno, vyměněno, pozměněno nebo zfalšováno.

Tato záruka je neúčinná a neplatná, pokud je produkt nainstalován anebo používán v nevhodných podmínkách, včetně, ale nikoli výhradně, poškození kapalinou, extrémním topením/chlazením, kolísáním teploty překračujícím konstrukční meze nebo působení přímého slunečního světlem nebo halogenového osvětlení. Instalace produktu v nevhodných podmínkách povede k úplné ztrátě záručního krytí.

Záruka platí pouze v zemi, kde byl produkt poprvé zakoupen, pokud není stanoveno jinak. Pokud je produkt dodáván mezistátně, je zemí prvotního nákupu stát, kde kupující vystavil objednávku.

Údržba baterie

Všechny baterie dodávané CyberPower je třeba nabít bezprostředně po vybití. Baterie ponechané po určitou dobu ve vybitém stavu mohou být vystaveny riziku trvalého poškození. Baterie skladované před použitím musí být dobíjeny po každých třech (3) až šesti (6) měsících.

Omezení

Tato záruka je výhradní a CyberPower neposkytuje žádnou jinou záruku jakéhokoli druhu. CyberPower výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, které nelze uplatnit za žádných okolností. CyberPower nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli konkrétní aplikaci produktu.

Záruka představuje jediný a výhradní nápravný prostředek pro všechny kupce a uživatele produktu. CyberPower nebude za žádných okolností odpovědný za škody, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné z důvodu případných vadných produktů, porušení této omezené záruky, porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti nebo přesně vymezené odpovědnosti) nebo jinak. CyberPower nebude v žádném případě odpovědný za jakoukoliv částku přesahující kupní cenu zaplacenou za jakýkoli produkt, který bude shledán vadným.

(Některé země nebo regiony nepovolují omezení nebo vyloučení předpokládaných záruk, náhodných škod anebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí v některých regionech platit. CyberPower nabízí výše uvedená specifická zákonná práva a původní kupující může mít i další práva, která se mohou u různých jurisdikcí lišit).

Technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny, aby byla naplněna našeho praxe nepřetržitého úsilí o zlepšení nabídky služeb.

Warranty (Year)
Product Line
Series Name
Main Device
Battery

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Nastavit nové heslo