Omezená doživotní záruka

Před použitím produktu společnosti CyberPower Systems, Inc. (dále jen „CyberPower“) si prosím pečlivě přečtěte následující termíny a podmínky. Používáním produktů CyberPower (dále jen „produkt“) souhlasíte s tím, že jste vázáni uvedenými termíny a podmínkami a stáváte se účastníkem této omezené záruky (dále jen „záruky“), poskytované společností CyberPower. Pokud s termíny a podmínkami této omezené záruky nesouhlasíte, musíte produkt před jeho použitím vrátit, abyste za něj dostali plnou náhradu.

CyberPower poskytuje prvotnímu kupci záruku, že produkt bude bez vad konstrukce, montáže, materiálu, výroby a zpracování při normálním používání během omezené životnosti produktu (jak je uvedeno níže), která bude podléhat níže uvedeným termínům a podmínkám této záruky.

Omezená životnost produktu

„Omezená životnost produktu“ označuje přiměřenou životnost produktu, jelikož produkt se stane během času opotřebovaným a zastaralým, materiály a komponenty se opotřebují, nebo nebude dále použitelný kvůli omezení současné technologie. Záruční doba produktu proto znamená životnost produktu určenou společností CyberPower, když produkt pracuje při normálním používání a podmínkách. S ohledem na tyto faktory zde vymezujeme jako přiměřenou záruční dobu produktu dva (2) roky od data nákupu.

Mějte na paměti, že pokud produkt obsahuje USB nabíječky, nelze na USB nabíjecí port uplatnit tuto dobu omezené doživotní záruky nebo záruku na připojené zařízení, a záruka pro tento USB nabíjecí port je podle všeobecných záručních termínů a podmínek 1 rok.

Pokud není možné předložit společnosti CyberPower žádný důkaz o datu prvotního nákupu, například fakturu, začne se tato záruka počítat od data výroby.

Tato záruka bude automaticky ukončena, když je vlastnictví nebo vlastnický nárok k produktu převedeno z prvotního kupujícího na jinou osobu.

Pokrytí záruky

V případě, že autorizované servisní centrum CyberPower nebo pracovník obchodu zjistí, že během záruční doby produktu došlo k jeho poruše, CyberPower podle svého vlastního uvážení produkt opraví nebo nahradí jeho díly za nové nebo renovované nebo nahradí produkt renovovanými srovnatelnými produkty nebo díly. Produkty nebo díly vyměněné v rámci této záruky se stanou majetkem CyberPower a nebudou vám vráceny.

Podle záruky na připojené zařízení může tato záruka pokrývat ztrátu nebo poškození zařízení připojeného přímo k produktu, pokud produkt selže při ochraně takového zařízení a je používán v souladu s uživatelským návodem a záručními podmínkami vztahujícími se k produktu.

Vyloučení

Tato záruka se nevztahuje na žádné vady nebo škody způsobené například, ale nikoli výhradně, nehodou, požárem, povodní, bleskem, vandalismem, vyšší mocí, zanedbáním, špatným zacházením nebo nesprávným používáním, fyzickým poškozením, nesprávnou instalací nebo zapojením, modifikacemi produktu, anebo způsobené, ale nikoli výhradně, dopravou, skladováním, instalací, aplikací, provozem nebo údržbou, která není v souladu s doporučeními CyberPower, upozorněními v návodu k produktu, pokyny jakéhokoli druhu a standardně používanými postupy.

Tato záruka nepokrývá žádný software, který byl poškozen kvůli selhání produktu a který je potřeba vyměnit, ani žádná data, která byla ztracena v důsledku nemožnosti obnovy obnovy dat nebo záznamů nebo reinstalace softwaru.

CYBERPOWER ODMÍTÁ JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ MOHOU BÝT ULOŽENY PLATNÝM ZÁKONEM, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. CYBERPOWER NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZA ZTRÁTU PODNIKATELKÝCH AKTIVIT, ZISKŮ, INFORMACÍ, DAT NEBO POUŽITELNOSTI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍ NEBO MIMOSMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI DELIKTU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, KTERÉ NASTANOU KVŮLI NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO PROVOZOVÁNÍM PRODUKTU NEBO LIBOVOLNÉHO SOFTWARU DODÁVANÉHO SPOLEČNOSTÍ CYBERPOWER SPOLU S PRODUKTEM, ANI KDYŽ BYL CYBERPOWER NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚN. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE OPRAVA NEBO VÝMĚNA PODLE MOŽNOSTÍ V RÁMCI ZDE POPSANÝCH ZÁRUČNÍCH SLUŽEB JSOU VAŠE JEDINÉ A VÝLUČNÉ NÁHRADY, POKUD JDE O JAKÉKOLI PORUŠENÍ ZDE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY CYBERPOWER.

Omezení

Produkt musí být připojen k správně zapojeným a uzemněným zásuvkám (musí vyhovovat platným aktuálním verzím příslušných elektrotechnických norem a bezpečnostních předpisů). Nesmíte použít žádný adaptér nebo konektor.

Produkt musí být připojen přímo ke zdroji napájení a zařízení musí být připojeno přímo k produktu, nikoli „kaskádově“ do řady spolu s prodlužovacími kabely, nebo jiným produktem nebo zařízením podobným produktu, přepěťovou ochranou nebo prodlužovacím kabelem. Jakákoli taková instalace automaticky zneplatní tuto záruku.

Produkt a k němu připojené zařízení musí být správně používány ve vhodném a odpovídajícím prostředí a v souladu se všemi licencemi, návody k obsluze a varovnými pokyny.

Produkt musí být vždy používám v rámci mezí jeho voltampérové (VA) kapacity.

(Některé země nebo regiony nemusí povolovat omezení nebo vyloučení předpokládaných záruk, náhodných škod anebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí v některých regionech platit. CyberPower nabídne v takových zemích nebo regionech specifické záruky.)

Pro zlepšení našich služeb si CyberPower vyhrazuje právo pozměňovat občas specifikace bez předchozího upozornění.

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

OK
Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.|Kontaktní formulář

  Před odesláním prosím vyplňte všechna pole.

  OK
  Nastavit nové heslo