Záruka na připojená zařízení (CEG)

CyberPower může poskytnout záruku na připojená zařízení. Když jste zakoupili produkt, který pokrývá záruka na připojená zařízení, platí níže uvedené termíny a podmínky.

Abyste si mohli prohlédnout záruku na připojená zařízení, kterou můžete dostat, když jste zakoupili produkt CyberPower, můžete získat kopii z naší webové stránky. Abyste si mohli prohlédnout záruku na připojená zařízení, kterou můžete dostat, když jste zakoupili produkt CyberPower, můžete získat kopii z naší webové stránky. Když se na zakoupený produkt vztahuje záruka na připojená zařízení, má tato záruka na připojená zařízení přednost v případě, pokud dojde k nějaké nesrovnalosti s jiným dokumentem. Doba trvání záruky na připojená zařízení závisí na délce záruční doby produktu. Následující popis by vám měl pomoci určit, zda je kryta případná škoda na zařízení připojeném k produktu CyberPower.

Pro zjištění, zda jste oprávněni reklamovat, si odpovězte na následující otázky:

• Koupili jste produkt CyberPower (dále jen „produkt“), na který se vztahuje záruka na připojená zařízení?

• Byli jste prvními kupci produktu a majiteli produktu v okamžiku jeho selhání?

• Zaregistrovali jste produkt během jednoho (1) roku od vašeho nákupu nebo máte jiný doklad o koupi, například kopii účtenky? (Zaregistrujte svůj produkt právě teď! http://www.cyberpower.com)

• Měli jste zařízení připojené přímo k produktu („připojené zařízení“), když porucha v napájení prošla přes produkt?

• Vyčerpala porucha napájení ochranné schopnosti produktu nebo poškodila produkt?

• Byl produkt pozměněn?

• Bylo připojené zařízení poškozeno kvůli selhání produktu?

• Bylo připojené zařízení správně připojeno k produktu a byly produkt a připojené zařízení připojeny do správně zapojených a uzemněných zásuvek?

• Zajistili jste vhodné a náležité prostředí pro použití a instalaci produktu a připojeného zařízení?

• Nainstalovali jste a používali produkt a připojené zařízení v souladu s jejich příslušnými uživatelskými návody?

• Používali jste produkt vždy v rámci mezí VA kapacity produktu, uvedené v jeho uživatelském návodu?

Následující případy jsou ze záruky na připojená zařízení vyloučeny:

1. Záruka na připojená zařízení nepokrývá veškeré ztráty bez odčitatelných položek. Závazek CyberPower se nevztahuje na škody, kdy máte nárok na náhradu z jiných zdrojů, včetně, ale nikoliv pouze, pojištění, jiného záručního krytí nebo prodlouženého záručního krytí, a to ani v případě, kdy takovou náhradu z jiného zdroje nepožadujete.

2. Záruka na připojené zařízení nepokrývá poškození připojeného zařízení nebo se neuplatní, pokud byl produkt používán v nevhodném režimu nebo stavu nebo nebyl používán v souladu s provozními pokyny CyberPower a návody k produktu, nebo pokud bylo připojené zařízení používáno v nevhodném režimu nebo stavu nebo nebylo používáno v souladu s pokyny a návody svého výrobce/prodejce. Zde definujeme „UPOZORNĚNÍ“ v návodu k produktu jako standard „normálního používání“, na který byste měli dbát a dodržovat ho. CyberPower neposkytuje žádnou záruku v případě jakéhokoli nedodržení pokynů, uvedených v „UPOZORNĚNÍ“.

3. Záruka nepokrývá poškození dat, záznamů nebo softwaru.

4. Poškození způsobená jinými příčinami, než přechodovými jevy v AC elektrické síti, špičkami nebo rázy na správně nainstalované, uzemněné a normy splňující lokální elektrické síti; přechodové jevy, rázy nebo špičky na standardních telefonních pozemních linkách, ethernetových síťových linkách nebo koaxiálních kabelových linkách, které jsou řádně nainstalovány a připojeny.

5. Poškození způsobená ohněm, povodní, větrem, deštěm, stoupající vodou, netěsným nebo poškozeným potrubím, špatným zacházením, nesprávným používáním nebo pozměněním produktu nebo připojeného zařízení.

6. CYBERPOWER NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NAHODILÉ ZRANĚNÍ OSOB, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU PODNIKATELKÝCH AKTIVIT, ZISKŮ, INFORMACÍ, DAT NEBO POUŽITELNOSTI. CyberPower také nenese žádnou odpovědnost, pokud je taková škoda nebo ztráta způsobena vámi nebo nedbalostí nebo jiným pochybením třetí strany.

POZNÁMKA: Některé státy nebo regiony nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat.

Uplatnění záruky na připojené zařízení

Pro záruční reklamaci v rámci záruky na připojená zařízení (CEG), týkající se poškození připojeného zařízení, musíte splnit všechny následující pokyny:

1. Připravte a odešlete doklady pro CEG (doklady pro uplatnění záruky na připojená zařízení jsou uvedeny níže) a poskytněte dostatečný doklad o nákupu, například účtenku, která vás potvrzuje jako prvotního koncového uživatele produktu.

2. Kontaktuje CyberPower během deseti (10) dnů od okamžiku, kdy došlo k selhání produktu.

3. Když kontaktujete CyberPower, specifikujte produkt, datum nákupu a údaje o připojeném zařízení. Poskytněte informace o veškerém uplatnitelném pojištění nebo jiných zdrojích náhrady/platby, které má prvotní zákazník k dispozici, a název dodavatele elektrické energie v místě, kde bylo používáno připojené zařízení.

4. Postupujte podle pokynů CyberPower nebo řádně zabalte a odešlete produkt do CyberPower a, pokud o to budete požádáni, položku(y) připojeného zařízení, odhad nákladů na opravu poškození připojeného zařízení a všechny formuláře pro nahlášení škody, které dostanete od CyberPower. Uveďte číslo reklamace na přepravní štítek nebo přiložte k produktu. Prvotní zákazník musí uhradit předem všechny náklady na dopravu, musí uhradit odhadovanou cenu opravy a odpovídá za balení a přepravu. CyberPower si vyhrazuje právo odmítnout zaslaný produkt a neplnit záruku na připojené zařízení, pokud došlo k poškození přepravovaného produktu kvůli nevhodnému balení nebo přepravě.

Doklad pro uplatnění záruky na připojené zařízení (CEG)

Nezbytná dokumentace a podklady:

K produktu:
■ Objednávka nebo jiné potvrzení o nákupu.
■ Kompletní produkt (např. přepěťová ochrana)

K připojenému zařízení:
■ Obrázek poškozeného výrobku.
■ Co možná nejpřesnější specifikace připojeného zařízení, včetně jmenovitých hodnot, funkce atd..
■ Doba používání připojeného zařízení.

K prostředí:
■ Úplný popis místa, kde došlo k této události.
■ Zřetelný obrázek místa, kde došlo k události.
■ Popis instalace našeho produktu, včetně napájecího kabelu, zástrčky a připojeného zařízení.

Další dokumentace:
Libovolné dokumenty a potvrzení, které prokazují příčinu poškození způsobeného selháním produktu.

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.|Kontaktní formulář

  Please fill out all fields before submitting.

  OK
  Nastavit nové heslo