Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 2024/06/21

Společnost CyberPower a její přidružená společnost (dále jen "my" nebo "CyberPower") respektují vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, co s nimi děláme a jak máte přístup ke svým informacím a jak je můžete aktualizovat. Naše služby můžete využívat prostřednictvím našich webových stránek, softwaru nebo aplikací a tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny tyto způsoby. Při prohlížení těchto zásad ochrany osobních údajů mějte na paměti, že se vztahují na všechny naše značky, produkty a služby, které nemají samostatné zásady ochrany osobních údajů nebo které na tyto zásady ochrany osobních údajů odkazují.

Návštěvou našich webových stránek, používáním softwaru, aplikací nebo nákupem služeb či produktů souhlasíte se shromažďováním, používáním, zveřejňováním a zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace mohou být ukládány a sdíleny mezi našimi celosvětovými pobočkami za účelem zlepšování našich služeb.

Než začnete využívat naše služby, přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte naše služby.

1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, shromažďujeme informace následujícími způsoby:

1.1 Informace, které nám poskytujete

Používání našich služeb může vyžadovat registraci účtu prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací. Poskytnete nám své jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, zaregistrované produkty a sériové číslo. V případě nákupu prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací budete požádáni o poskytnutí platebních údajů a objednaných produktů.

Pokud se potřebujete spojit s naším zákaznickým servisem nebo se na nás obrátit jinými prostředky (například prostřednictvím sociálních médií), budeme od vás shromažďovat informace i prostřednictvím těchto platforem.

1.2 Informace, které automaticky shromažďujeme, když používáte naše služby

Když používáte naše služby nebo se přihlašujete ke svému účtu, automaticky shromažďujeme a ukládáme určité informace do protokolů serveru. Tyto informace zahrnují: operační systém vašeho počítače nebo zařízení, verzi aplikace, jazykové nastavení, stránky datum a čas přístupu k našim službám, referenční adresu URL, soubory cookie ("prohlášení o souborech cookie"), adresu IP, zeměpisné informace, hardware, software, internetový prohlížeč nebo aplikace, aktualizovaný stav našich produktů, název domény webové stránky, ze které jste přišli, počet návštěv, MAC adresu zařízení a klíče, průměrný čas strávený na webu a zobrazené stránky.

U některých služeb sledování výkonu budeme také automaticky shromažďovat některé informace z vašeho počítače nebo zařízení. Další informace naleznete na adrese Informace Power Monitoring Services Collect.

Neshromažďujeme, nepoužíváme ani nezpracováváme žádné vaše citlivé osobní údaje, například na základě rasy, náboženství, sexuální orientace nebo zdravotního stavu.

2. JAK VYUŽÍVÁME INFORMACE

Vaše údaje používáme pro účely

2.1 Registrace účtu na našich webových stránkách nebo v aplikacích

2.2 Služby zákazníkům

 • Odpovědi na vaše otázky a podporu vašich potřeb.
 • Komunikace s vámi.
 • Dodávky produktů.
 • RMA

2.3 Marketingové akce

 • Marketing našich produktů, služeb, školení, akcí a připravovaných změn, vylepšení nebo propagačních akcí.
 • Provádění průzkumů a služeb zákazníkům.
 • Vydávání informačních bulletinů.
 • Upozornění na nadcházející události.

Z odběru marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu "Odhlásit odběr" v každém newsletteru nebo sdělení, nebo můžete své odběry spravovat prostřednictvím svého účtu (pokud jste si jej vytvořili).

2.4 Informace o zařízení a oprávnění

 • Kamera: získejte MAC adresu a klíč při skenování QR kódu zařízení.
 • Umístění: zadejte Wi-Fi SSID pro kontrolu Wi-Fi připojení zařízení.

2.5 Zkušenosti uživatelů, analýza a aktualizace produktů

 • Pochopení relevance vaší zeměpisné oblasti a našich produktů.
 • Aktualizace našich webových stránek, aplikací nebo software nebo vyhledávání a odstraňování chyb.
 • Analýza abnormálního stavu prostřednictvím informací o elektřině.
 • Poskytování, vývoj, ochrana a zlepšování služeb nebo produktů, vývoj nových.
 • Poskytování informací o elektřině a pravidelné informování o abnormálním stavu prostřednictvím GCM (Google Cloud Messaging), APNS (Apple Push Notification Service) nebo SMS.
 • Pro zlepšení uživatelské zkušenosti, interní školení a obecné optimalizace vytváříme funkce, které usnadní používání služeb dostupných na našich webových stránkách a v aplikacích
 • Zlepšování a propagace našich produktů a služeb a obsahu našich webových stránek.

2.6 Bezpečnost a ochrana

 • Podporování bezpečnosti a zabezpečení v našich službách i mimo ně, například vyšetřováním podezřelých aktivit nebo porušování našich podmínek či zásad.
 • Aktualizace softwaru nebo aplikací.

2.7 Oprávněné zájmy

 • Oznamování změn pravidel a zásad.
 • Řešení nebo vyřešení právních sporů za účelem vyšetřování a dodržování předpisů nebo prosazování podmínek používání našich webových stránek nebo aplikací.

Před použitím informací k jiným účelům, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, vás požádáme o souhlas.

Osobní údaje zpracováváme na našich serverech v mnoha zemích po celém světě. Vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat na serveru umístěném mimo zemi, kde žijete. Vaše údaje budou pod vhodnými ochrannými opatřeními se šifrováním nebo pseudonymizací.

3. SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ

3.1 Z důvodů zpracování nebo dodržování předpisů

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, včetně zaměstnanců společností, našich důvěryhodných agentů, zástupců, prodejců, organizací, konzultantů a dalších dodavatelů služeb, kteří potřebují přístup k vašim údajům k výše uvedeným účelům nebo k práci naším jménem a k interním šetřením (audit/splnění požadavků). V případě obchodní transakce (například fúze nebo prodej majetku) můžeme vaše údaje také zveřejnit.

Všechny tyto třetí strany jsou povinny zachovávat bezpečnost a důvěrnost vašich údajů a zpracovávat vaše údaje pouze v souladu s našimi pokyny.

3.2 Ze zákonných důvodů

V souladu s platnými zákony, nařízeními, vyhláškami, licencemi, provozními smlouvami nebo právními postupy můžeme vaše údaje zveřejnit, abychom se ochránili před odpovědností, abychom reagovali na předvolání, soudní procesy, oprávněné žádosti, příkazy nebo rovnocenné požadavky orgánů činných v trestním řízení nebo příslušných orgánů, abychom vyšetřili podvod nebo jiné protiprávní jednání, nebo pokud je to jinak vyžadováno nebo nezbytné pro dodržení platných zákonů nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

V souladu s platnými zákony můžeme také zveřejnit vaše údaje za účelem vymáhání nebo uplatňování podmínek vztahujících se na naše služby nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich uživatelů nebo jiných osob.

Ve výše popsaných situacích se příjemce vašich informací může nacházet v jurisdikci, která může mít jiné standardy ochrany údajů než vaše domovská jurisdikce.

4. ODSTRANĚTE SVŮJ ÚČET

4.1 Chcete-li odstranit své informace, můžete trvale smazat svůj účet.

Pokud smažete svůj účet, odstraníme vaše informace a přidružené údaje, včetně registrovaných zařízení, zakoupeného plánu. Jakmile bude váš účet trvale smazán, nebudete jej moci znovu aktivovat a nebudete moci získat informace ani přidružená data.

Pokud požádáte, abychom smazali váš účet, může to trvat až 30 dní, než smažeme vaše informace a přidružené údaje poté, co zahájíme proces smazání účtu. Kopie vašich informací a přidružených dat mohou zůstat v záložním úložišti po 30 dnech; toto úložiště používáme k obnově dat v případě katastrofy, softwarové chyby nebo jiné ztráty dat. Můžeme také uchovávat vaše údaje z důvodů právních účelů, porušení podmínek nebo úsilí o prevenci škod.

4.2 Prodloužíme uchovávání vašich informací nebo přidružených údajů z níže uvedených důvodů:

 • Dodržení zákonné povinnosti. Vaše údaje o nákupu například uchováváme, abychom splnili platné účetní předpisy.
 • Vládní vyšetřování nebo odpověď na zákonný požadavek. Můžeme si například ponechat vaše informace nebo přidružené údaje, když obdržíme účinný právní požadavek týkající se vašeho účtu, jako je příkaz k prohlídce, soudní příkaz nebo předvolání k soudu.
 • V souvislosti s právními nároky, stížnostmi, soudními spory nebo regulačními řízeními. Například hájíme sami sebe v nároku týkajícím se vašich informací nebo přidružených údajů.
 • Vyšetřování související s možným porušením našich podmínek nebo zásad. Když například ukončíme uživatelský účet z důvodu porušení našich podmínek, uchováme informace o jeho účtu, abychom zabránili registraci nového účtu.
 • Předcházet zraněním.
 • Propagace online bezpečnosti, zabezpečení účtu a důvěryhodnost.
 • Abychom chránili sami sebe, včetně našich práv, majetku nebo produktů.

5. TRANSPARENTNOST A MOŽNOST VOLBY

Doporučujeme vám, abyste své údaje udržovali přesné a aktuální.

Lidé mají různé obavy o soukromí. Vaše údaje uchováváme, dokud je váš účet aktivní. Svůj účet můžete spravovat po přihlášení do svého účtu.

Pokud chcete svůj účet smazat, kontaktujte nás. Vezměte prosím na vědomí, že pokud svůj účet vymažete nebo se rozhodnete neposkytnout nám některé informace, na vaše požadavky nebo potřeby nebude včas reagováno.

6. PLATNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby, které nabízíme my a naše přidružené společnosti, ale nevztahují se na služby nebo produkty poskytované jinými subjekty. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné webové stránky, aplikace, služby nebo produkty, které navštívíte prostřednictvím odkazů z našich webových stránek nebo mobilních aplikací. Pokud poskytnete své údaje některému z těchto poskytovatelů, řídí se vaše údaje jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že při používání jejich webových stránek se řídíte zásadami ochrany osobních údajů našich dalších společností ze skupiny v Severní Americe, Latinské Americe a Francii.

7. ZMĚNY

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Nejnovější zásady vám můžeme zaslat e-mailem nebo prostřednictvím newsletteru. Doporučujeme vám také pravidelně kontrolovat aktualizované zásady na našich webových stránkách a v aplikacích.

8. PROHLÁŠENÍ O COOKIES

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám poskytli citlivější a personalizovanější služby. Používáním našich webových stránek nebo aplikací souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace naleznete na adrese Zásady používání cookies.

Verze Vašeho prohlížeče je zastaralá a už není podporovaná.

Aktualizujte na novější verzi prohlížeče s podporou všech parametrů a nejlepším výkonem.

Zavřít okno

Beru na vědomí, že zavřením okna může být rozsah informací na této webové stránce omezen.

OK
Sériové číslo najdete na svých produktech CyberPower

Každý produkt CyberPower má jedinečné sériové číslo (S/N) a může mít pouze 12 nebo 16 číslic.

Umístění štítku se sériovým číslem se může u různých produktů lišit, ale u většiny produktů je najdete na zadní nebo spodní straně.

Zavřít

Informace

Chcete opravdu změnit skupinu produktů? Vybrané položky byly zrušeny.

OK Zrušit

Překročili jste maximální počet položek seznamu pro porovnání.

OK

Porovnání je třeba provádět v rámci stejné skupiny produktů.

OK
Informace

Produkty byly přidány do seznamu pro porovnání. Chcete začít znovu nebo pokračovat?

Restart Pokračovat
Informace

Chcete opravdu opustit tuto stránku? Vybrané položky byly vymazány.

Restart Stay on this page
Informace

Tato stránka není ve vašem regionu dostupná.

OK

Vyplňte správně všechny požadované položky.

OK

Děkujeme za Vaši registraci. Byl Vám zaslán e-mail s odkazem na aktivaci Vašeho účtu. Pokud e-mail neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo nás kontaktujte.

OK
Informace

Váš účet byl úspěšně aktivován.

OK
Informace

Odkaz není správný nebo už není platný.

OK

Litujeme, ověření se nezdařilo. Zkuste to znovu.

OK

Váš profil byl úspěšně aktualizován.

OK
Informace

Záznam o registraci produktu neexistuje.

OK

Váš produkt byl úspěšně zaregistrován

OK

Toto sériové číslo nelze použít pro daný produkt. Zkontrolujte, zda je sériové číslo stejné jako na obalu.

OK

Váš požadavek na resetování hesla byl odeslán. Do vaší e-mailové schránky bude zaslán e-mail s pokyny. Pokud jste mail neobdrželi, zkontrolujte prosím složku spam nebo nevyžádanou poštu.

OK

Odkaz už není platný.

OK

Vaše heslo bylo úspěšně aktualizováno. Pro přihlášení použijte vaše heslo.

OK

Vaše aktuální heslo není ověřeno.

OK

Vyberte typ obchodu

OK

Vyberte zemi

OK

Zadejte klíčové slovo.

OK
Informace

Tento produkt není ve vašem regionu dostupný. Podrobnosti zjistíte u vašeho místního prodejce.

OK

Sériové číslo už bylo registrováno.

OK
Informace

本次問卷已成功送出,我們的專員將會與您聯繫,謝謝。

OK
Informace

OK

Informace

Pro registraci svého produktu se přihlaste.

Pokračovat
Informace

Vyberte produktovou řadu.

OK
Zkontrolujte prosím výše uvedené položky
OK

Your message has been sent successfully.

OK

Your message send failed.

OK

Prosím, zadejte model

OK

OK
  OK

  Vaše zpráva byla odeslána.

  OK

  Your message send failed.

  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.Kontaktní formulář

  未抓到對應影片連結,請至Download Center檢查影片連結設定是否正確

  OK
  Service Notice
  OK

  Tento produkt není dostupný ve vašem regionu.

  Pokud máte zájem o tento produkt, kontaktujte nás pro další informace.|Kontaktní formulář

  Před odesláním prosím vyplňte všechna pole.

  OK
  Nastavit nové heslo